Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Nowości

Menu główne

Genetyka

Różne

coffitin

Nowości
Telekonferencja

telekonferencja.jpgROZPOCZYNAMY PILOTAŻOWY PROJEKT
SZKOLENIA W FORMIE TELEKONFERENCJI.
 

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU, WIECZOREM MAJĄC TYLKO KOMPUTER Z GŁOŚNIKAMI I MIKROFONEM BĘDZIECIE MOGLI  WYSŁUCHAĆ WYKŁDU, I BEZ SKREPOWANIA POROZMAWIAĆ Z PROWADZĄCYM.

 

W 2011 ROKU ODBĘDĄ SIĘ 4 SPOTKANIA w dniach: 22.11.2020; 28.11.2020; 6.12.2020 i 13.12.2020.

Zawsze w godzinach 20,00 – 22,00
W KAŻDEJ TELEKONFERENCJI  BĘDZIE MOGŁO BYĆ PODŁĄCZONE JEDYNIE 25 KOMPUTERÓW.
UMÓWCIE SIĘ ZE ZNAJOMYMI I OGLĄDAJCIE WYKŁAD RAZEM NA TYM SAMYM SPRZĘCIE.
PROPONOWANE TEMATY SPOTKAŃ:

22.11.2020 godz. 20,00 – 22.00

„Znaczenie wczesnej  stymulacji i interwencji logopedycznej dla rozwoju mowy”
Prowadząca: Mira Rządzka – pedagog, neurologopedia

 • Pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze (4 letnie studia magisterskie) ; 
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne, Uniwersytet Gdański; 
 • Podyplomowe Studia Neurologopedii, Uniwersytet Wrocławski; 
 • Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP;

U dzieci ze stwierdzonym deficytem rozwojowym (zespoły wad wrodzonych, zespoły genetyczne, uszkodzenia okołoporodowe, nieharmonijny rozwój) najlepsze efekty w przygotowaniu do prawidłowego rozwoju osiąga się, prowadząc działania stymulacyjne od urodzenia. Diagnozując problem dziecka np. 3 czy 4 –letniego z zespołem wad, zauważamy deficyty, które, gdyby były dostrzeżone i zniwelowane na etapie niemowlęcym, umożliwiłyby prawidłowe przyswajanie mowy. Chodzi tu nie tyle o sposób wymawiania poszczególnych głosek, ale o sprawność narządów mowy, o zdolność do myślenia i rozumienia otaczającego świata. To w okresie niemowlęcym podstawowe funkcje oralne z którymi dziecko przychodzi na świat decydują o jego przyszłych szansach życiowych, Chodzi tu o odruchy ssania, połykania, oddychania, i inne odruchy, o sprawność narządów pokarmowych (warg, języka, podniebienia, żuchwy,  krtani) . Niestety - dostęp do grupy specjalistów, zajmujących się wczesną interwencją logopedyczną wciąż jest niemożliwy dla większości rodziców tych dzieci. Przeszkodą w dotarciu do specjalisty na diagnozę czy regularną terapię bywa zbyt duża odległość, brak środków transportu, brak czasu na dojazd, brak środków finansowych.
Celem tej części projektu jest uświadomienie rodzicom, jak ważne dla rozwoju mowy jest wczesna ocena odruchów niemowlęcych, rozwój funkcji pokarmowych (gryzienie, żucie) i oddychania i dobór właściwych metod do pracy terapeutycznej z dzieckiem.

29.11.2020    godz. 20,00 -22.00

“Pomoc lekarza pierwszego kontaktu w rozpoznaniu nieprawidłowości rozwoju dziecka”
Prowadząca: Joanna Józefiak – lekarz medycyny

pracownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zagadnienia, które zostaną poruszane w trakcie wykładu:

 • Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w aspekcie chorób genetycznych
 • Rola lekarza w rozpoznawaniu nieprawidłowości w rozwoju i fenotypie dziecka oraz kierowanie do dalszej diagnostyki 
 • Na czym polega poradnictwo genetyczne i kto powinien być kierowany do lekarza genetyka 
 • Badania przesiewowe (skrining) w rozpoznawaniu niektórych chorób metabolicznych o podłożu genetycznym
 • Gorączka u dziecka - o czym może świadczyć? Jak leczyć?
 • Żółtaczka u noworodka i niemowlęcia - kiedy fizjologia, a kiedy patologia?
 • Bóle brzucha u dzieci - ostre czy przewlekłe? Zakażenie, alergia, przepuklina, a może wada układu pokarmowego.
 • Powiększenie węzłów chłonnych - czego powinniśmy się obawiać.
 • Choroby brudnych rąk - najczęstszy problem przedszkolaków i nie tylko.

06.12.2020    godz. 20,00 – 22,00

„Przepisy prawa – zmiany,  a potrzeby i oczekiwania osób niepełnosprawnych i ich rodzin”
Prowadzący: Marcin Józefiak – radca prawny

Zagadnienia, które zostaną poruszane w trakcie wykładu:

 • zasiłki i pomoc dla osób niepełnosprawnych - rodzaje, sposób ubiegania się,
 • zasiłki i pomoc dla osób chorych genetycznie i osób, które nimi się opiekują - rodzaje, sposób ubiegania się,
 • władza rodzicielska i opieka nad osobami chorymi genetycznie - podstawowe zasady,
 • władza rodzicielska i opieka nad osobami chorymi genetycznie - sposób ustalenia władzy rodzicielskiej, jej ograniczenia i pozbawienie, sposób dochodzenia swoich praw do opieki,
 • alimenty - od kogo, na jaki okres czasu, jak dochodzić,
 • postępowanie administracyjne - ogólne zasady, na co zwracać uwagę,
 • sposób zaskarżania decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym,
 • ogólne zasady, na co zwracać uwagę,
 • dziecko chore a obowiązek szkolny - zasady nauczania, sposób wyboru programu nauczania przedszkolnego i szkolnego,
 • obowiązki gminy w zakresie dowozu dziecka do szkoły i lekarza,
 • uprawnienia dziecka i rodzica względem NFZ i POZ - sposób wyboru lekarza i terapii, zasady postępowania,
 • zmiany w przepisach prawa dotyczące osób niepełnosprawnych i ich rodzin


13.12.2020    godz. 20,00-22,00

„Język Serca wspierający relacje rodziców”
Prowadzący: Jerzy Rządzki – pedagog, trener empatii

Dodatkowo:

 • Podyplomowe Studia Profilaktyki Szkolnej i Domowej Fundacji Etoh i Wyższej Szkoły Organizacji i Zarządzania im B. Jańskiego w W-wie
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Staż trenerski w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie - Jerzy Dmuchowski, Alicja Wilkołaska, Krzysztof Jusiński, Jacek Santorski
 • Trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej
 • Doradca i edukator szkolnych zespołów pedagogicznych
 • Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Mediator i doradca rodzinny

Czemu służy wykład:

Wykład prezentuje zasady i sposoby porozumiewania się, których uwzględnienie może pomóc rodzicom w rozwijaniu i wzbogacaniu ich relacji partnerskiej, ograniczyć nieporozumienia w sytuacjach trudnych i uzyskać wysoką jakość wsparcia wzajemnego. Znajomość tych metod przyczynia się do skuteczniejszego rozwiązywania problemów rodziny dziecka z deficytami a w konsekwencji do rozwijania rodziny jako miejsca prawidłowego rozwoju.

Wykład zawiera:

 • Prezentację koncepcji porozumiewania się i budowania relacji wg koncepcji Marshalla Rosenberga Nonviolent Comunication (Porozumienie bez Przemocy)
 • Omówienie sposobów porozumiewania nastawionego na wzajemne wsparcie i zrozumienie w duchu szacunku dla wzajemnych potrzeb (opisuje sposoby unikania ocen, reguły brania odpowiedzialności za uczucia, znaczenie umiejętności okazywania uczuć w powiązaniu z potrzebami, sposoby formułowania próśb w oparciu o potrzeby obojga rodziców oraz ich dzieci)
 • Wskazania możliwości wykorzystania empatii we wzajemnych relacjach i sposoby rozwijania zdolności do wsparcia i rozładowania nagromadzonych zranień emocjonalnych
 • Zastosowania empatii do radzenia sobie z własnym bólem i żalem w sposób sprzyjający przyszłości i szczęściu bez wstydu i poczucia winy
 • Metody rozwiązywania konfliktów partnerskich w oparciu o wspólne potrzeby.

Więcej o języku serca na stronie www.nvc.org.pl


ludki_tele.jpgWymagania techniczne sprzętu:
Komputer  z głośnikami i mikrofonem. Jeżeli Państwa komputer nie ma głośników i mikrofonu lub są one słabej jakości można podłączyć zewnętrzny mikrofon i głośniki.
Łacze internetowe wskazane 2Mb.
Szczegółowe instrukcje podłączenia do telekonfernecji uczestnicy otrzymaja droga mailową.

Każdy uczestnik otrzyma kod dostępu, po wpisaniu którego włączy się na stroną telekonferencji.

Aby go otrzymać prosimy wypełnić ankietę i wpłacić na konto BPH w Poznaniu Nr konta 30 1060 0076 0000 3200 0130 1808 darowizny w wys. 15,00 zł.

W trakcie konferencji może  być podłączonych jedynie 25 komputerów, ale ilość uczestników zależy tylko od  inwencji Państwa. Zaproście inne rodziny, osoby opiekujące się Waszym dzieckiem. 

 

 

 
Nowe książki

W dziale "Warto przeczytać" polecamy dwie nowe pozycje wydane przez Oficynę Wydawniczą Impuls"

istniec_m.jpgIstnieć, żyć i być kochanym
Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie


przemoc_m.jpgPrzemoc seksualna wobec dziecka

Studium pedagogiczno-kryminologiczne

szcegóły >>>>tutaj

 
Ulgi dla niepełnosprawnych

Już od 1 stycznia 2011 zmieniły się wymogi w zwolnieniach i ulgach podatkowych dla obecnych niepełnosprawnych. Owszem, zwolnienia pozostają, ale będą zaostrzone kryteria, które pracodawca musi spełnić, by z nich skorzystać.

więcej>>>>>

 
Pomoc doraźna w nocy i święta

Z dniem 1 marca 2011 roku wchodzą w życie zmiany zasad korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej.

Najważniejszą ze zmian w zasadach korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej jest likwidacja rejonizacji. Dotychczas pomoc doraźna w nocy i w święta związana był z lekarzem rodzinnym, który wskazywał placówkę, do która miała zgłosić się osoba wymagająca udzielenia pomocy medycznej.

więcej>>>>

 
Artrogrypoza

Pojęcie „ arthrogriposis” pochodzi z greki oznaczając: arthro (staw) i griposis (skręcony, zagięty). Określa ono zespół przykurczów wielostawowych, nie tłumacząc jego etiologii, która nadal jest nieznana. Częstość występowania płodowego zbliznowacenia mięśni określa się na 3 przypadki na 10000 żywo urodzonych dzieci.

więcej>>>

 
Polecamy książkę "Seks i niepełnosprawność"

Podjęty temat wydaje się innowacyjny z kilku powodów. W literaturze brak jednoznacznego stanowiska na temat zachowań seksualnych osób niepełnosprawnych. Badania te mogą stać się kolejnym krokiem do poznania tej sfery życia osób niepełnosprawnych. Nie proponowano i nie prowadzono jak dotąd badań w szerokim zakresie. Proponowany projekt prezentuje wyniki uzyskane na grupie 133 osób. Nie prowadzono badań o charakterze ilościowo – jakościowym. Niniejszy projekt zakłada głównie analizę ilościową z obszernymi częściami analizy jakościowej. Dotychczasowe badania skupiały się głównie na opiniach społeczeństwa wobec seksualności osób niepełnosprawnych. W niniejszej pracy podjęto się próby odpowiedzi na pytanie, jakie doświadczenia seksualne posiada młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.  więcej>>>>

 
Zespół Papillona-Lefevre

Zespół Papillona-Lefevre to uwarunkowane genetycznie schorzenie zaliczane do dysplazji ektodermalnych. Charakteryzuje się keratodermią dłoni i stóp oraz przedwczesną utratą zębów zarówno mlecznych jak i stałych. Zespół po raz pierwszy opisało dwóch francuskich naukowców - Papillon i Lefevre w 1924 r. >>>więcej

 
Zespół Haima-Munka

jest rzadkim zaburzeniem genetycznym podobnym do zespołu Papilliona-Lefevre’a. Cechy charakterystyczne tego zespołu obejmują – czerwone, zrogowaciałe plamy na skórze dłoni oraz na podeszwach widoczne przy urodzeniu, ropne zakażenia skóry, przerost paznokci u dłoni i stóp (onychogryphosis) degenerację dziąseł oraz kości otaczających zęby. Poważna i postępująca przyzębica zazwyczaj powoduje przedwczesne wypadanie zębów u dzieci i często doprowadza do utraty zębów stałych u dorosłych. Do innych objawów zespołu zalicza się: arachnodaktylię (długie, cienkie palce), acroosteolysis (zanikanie rozpływne kości obwodowych części kończyn), nieprawidłowe zmiany na paznokciach jak i zniekształcenie rąk przypominające szpony. Jednostkę chorobową opisali po raz pierwszy Heim i Munk w 1965 roku w małej społeczności tzw. Czarnych Żydów (Cochin) w Indiach.  >>>więcej

 
Ogólne zasady diagnozowania

We wstępie autorzy wyjaśniają że niektóre zaburzenia, w tym rozwojowe, współwystępują ze sobą  częściej, niż inne. Zaliczają do nich następujące ich kategorie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi; zaburzenia ze spektrum autystycznego, w tym zespół Aspergera; zaburzenia integracji sensorycznej; zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne; zespół Tourette’a; depresja;

więcej >>>>>>

 

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 26
Wizyt wczoraj: 266
Wizyt w mies.: 292
Wszystkich: 614827
Od: 2020-01-15
lumiviss pro