Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Warto przeczytać

Menu główne

Genetyka

Różne

magni lenso
Warto przeczytać
Przemoc seksualna wobec dziecka

przemoc.jpgStudium pedagogiczno-kryminologiczne

Krystyna Marzec-Holka
ISBN: 978-83-7587-607-9
Wydanie II rozszerzone, Kraków 2011, Format B5, Objętość 322 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

zobacz książke u wydawcy >>>>>

,,Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno – kryminologiczne”, prezentuje współczesną analizę podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą dziecka. Autorka ukazuje rozmiar krzywd wyrządzonych dziecku  przez jego seksualne wykorzystywanie, popełnianych w środowisku wychowawczym;  rodzinnym i  dziecku środowisku lokalnym. W części teoretycznej pracy zostały omówione; przestępstwa seksualne dokonywane na nieletnich w świetle kodyfikacji prawnej Kodeksu Karnego, aktywność seksualna sprawców czynów lubieżnych, gwałtów i dewiacje społeczne z perspektywy patologii, kryminologii, teorii przemocy w rodzinie, kazirodztwo i pedofilia, strategie  przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu w środowisku lokalnym.

 

 
Istnieć, żyć i być kochanym

istniec.jpgMożliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie

Alina Teresa Midro
ISBN: 978-83-7587-592-8
Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 136 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

zobacz książke u wydawcy>>>>>

Książka jest zaproszeniem do świata ludzi, jakich mało znamy, którzy zostali doświadczeni przez los z powodu uszkodzeń w materiale genetycznym. Dzieci cierpiące na zespoły uwarunkowane genetycznie poprzez swoje słabości są na swój sposób wyjątkowe, ale też – tak jak inne – cechują się wieloma umiejętnościami i talentami, pod warunkiem że zechcemy je odkryć. Mogą być szczęśliwe, jeśli są odpowiednio traktowane. Mogą nieść w sobie ból i dręczący niepokój, których nie rozpoznamy, jeśli ich nie zrozumiemy. One chcą nie tylko istnieć, ale przede wszystkim żyć i być kochane.
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się opowiadania o poznanych przeze mnie dzieciach i ich rodzinach, a w drugiej – relacje ze spotkań integrujących środowisko naukowców, lekarzy i terapeutów z rodzicami i podejmowanych przez nich prób poszukiwania rozwiązań istotnych problemów pojawiających się w codziennych zmaganiach z losem. Rodzice wychowujący dzieci z zespołem Downa, zespołem Lejeune’a (zwanym zespołem krzyku kociego), zespołem Wolfa–Hirschhorna (określanym też mianem zespołu greckiego wojownika) lub zespołem Retta czy innym, mniej znanym zespołem wspólnych cech wywołanych taką samą zmianą w genomie muszą nieustannie borykać się z wieloma trudnościami.
Fragment „Przedmowy”

 
"Odpowiedzialni rodzice"

impuls200x200.gifISBN: 978-83-7587-584-3, Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 116 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Oficyna Wydawnicza Impuls www.impulsoficyna.com.pl

Z doświadczeń psychologa
Autor: Małgorzata Kościelska 

 

odpowiedzialni_rodzice.jpgOdpowiedzialni rodzice – tytuł wieloznaczny, bo i pojęcie odpowiedzialności ma wiele znaczeń. Czy w niniejszej książce jest mowa o rodzicach, którzy we właściwy sposób troszczą się o swoje dzieci i zabiegają o ich dobrą przyszłość? Czytelników może interesować, jak z punktu widzenia psychologii lub choćby tylko autorki – psychologa – powinno się rozwiązywać współczesne dylematy wychowawcze z najlepszym skutkiem dla rozwoju dzieci i dobra rodziny. A może w książce chodzi o przedstawienie rodziców, którzy krzywdzą swe dzieci i odpowiadają za zaniechanie ich edukacji, wypaczenie charakteru, niedawanie „dość dobrej” miłości? Taki temat może być ważny dla Czytelników, którzy zmagają się z poczuciem winy wobec swoich dzieci i szukają w literaturze oraz w kontaktach z innymi odpowiedzi na pytanie, co złego zrobili, jak to się stało, że ich dzieci się znerwicowały, wykoleiły, rozchorowały. Co mogą teraz uczynić, żeby poprawić sytuację, wynagrodzić krzywdę, wyrównać drogę rozwoju, odbudować więzi w rodzinie? A może wcale nie są winni i lektura pomoże im odkryć prawdziwe źródło niepowodzeń. Uwolnieni od poczucia bycia złymi rodzicami wejdą z dziećmi w inne, zdrowsze relacje.

Kwestia winy rodziców może też dotyczyć ludzi dorosłych, którzy noszą w sobie wspomnienie bolesnego dzieciństwa. Zrozumienie mechanizmów tworzenia się takich ran może pomoc je zabliźnić, złagodzić skutki dawnej traumy, uczynić życie bardziej niezależnym od strony psychicznej.
Odpowiedzialni rodzice to także tacy, którzy poczuwają się do wyrównywania dzieciom krzywd nie przez nich zawinionych; pomagają w chorobie, wspierają w kalectwie, przeciwdziałają skutkom porzucenia i przemocy. Skąd biorą siły, jakie mają problemy, kiedy i jakiego rodzaju wsparcia potrzebują?

Odpowiedzialni – to również ci, którzy czuwają, aby żadnemu dziecku nic złego się nie działo, odpowiadają na wyzwania społeczne i obecność Innego, chcą poprawiać warunki życia dzieci, obchodzi ich każde dziecko z osobna i przyszłość pokolenia.
W książce jest po trosze mowa o wszystkich tych postaciach rodzicielskiej odpowiedzialności. Jako psycholog kliniczny skupiłam się przede wszystkim na sytuacjach dla rodziców trudnych – bo wtedy głownie pojawia się problem decyzji, wyboru i odpowiedzialności za drogę postępowania. Gdy wszystko w wychowaniu idzie gładko: dzieci rosną mądre, dobre i zdrowe, wówczas nikt nie pyta o zasługi, a warto, bo szczęście w rodzinie nie czyni się samo. Kwestia odpowiedzialności i winy, prawdziwej lub tylko wyimaginowanej, rodzi się przede wszystkim wtedy, kiedy zawodzą nadzieje, tworzą się konflikty, rwą rodzinne więzy, pojawiają zaburzenia, przemoc i alkohol. Wtedy włącza się psycholog – słucha rodziny, docieka, objaśnia, pomaga zrozumieć, czasami coś doradza lub wskazuje terapię.

Materiał do książki powstał z moich osobistych doświadczeń życiowych i zawodowych: kontaktów z pacjentami oraz badań nad rozwojem dzieci i rodziną, prowadzonych od czterdziestu lat wraz ze studentami. Pomocna w interpretacjach okazała się każda forma wiedzy, zawartej w literaturze naukowej, tradycji i sztuce, bo problem odpowiedzialności i rodziny jest rozległy i stary jak ludzkość.
Ponieważ świat się zmienia i co za tym idzie przeobrażeniom ulegają także rodzina oraz przedmioty odpowiedzialności, trzeba ten temat temat odnawiać i analizować z wielu perspektyw.
Pomyślałam, że warto by połączyć te zagadnienia we wspólny temat rodzicielskiej odpowiedzialności. Moim celem było przedstawienie tego zagadnienia tak przystępnie i z tak rożnych stron, by włączyć do kręgu Czytelników książki nawet te osoby, które nie przeczuwały, że temat ich dotyczy i może zainteresować.

Czytelnikom będę wdzięczna za uwagi.
Autorka


Kościelska Małgorzata
profesor psychologii klinicznej, dziecka. Przez większość życia zawodowego (1966-2008) była związana z Uniwersytetem Warszawskim, od 10 lat pracuje w Bydgoszczy na uczelni, która stała się Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. W 1985 roku stworzyła pierwszy w Polsce Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci z zaburzeniami rozwoju przy Instytucie Psychologii UW. Obecnie kieruje Katedrą Psychologii Klinicznej i Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej na UKW. Autorka około dwustu prac, w tym znanych książek: Trudne macierzyństwo, Oblicza upośledzenia, Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych, Sens odpowiedzialności. Perspektywa psychologa klinicznego. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe i łączenie teorii z praktyką.
 
Opublikowała ponad 150 prac, w tym następujące monografie:
• Psychologiczne problemy padaczki u dzieci (PWN, 1976)
• Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny (PWN, 1984)
• Oblicza upośledzenia (PWN, 1995)
• Trudne macierzyństwo (WSiP, 1998)
• Niechciana seksualność (Wyd. Jacek Santorski, 2004)
oraz wiele rozdziałów w podręcznikach, pracach zbiorowych, artykułów it

 
Zespół Williamsa

zesp_williamsa.jpgW książce przedstawione zostało rzadkie zaburzenie genetyczne – zespół Williamsa. Autorka na podstawie własnych badań, obserwacji oraz literatury bardzo szczegółowo omawia cechy charakterystyczne dla tego zaburzenia – uwarunkowanie genetyczne, specyficzną budowę mózgu, wygląd fizyczny, problemy zdrowotne, funkcjonowanie poznawcze oraz społeczno-emocjonalne, niepełnosprawność intelektualną. Nie ogranicza się jednak tylko do cech negatywnych – podkreśla uzdolnienia językowe i muzyczne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz silną empatię.

W drugiej części książki Autorka opisała wyniki własnych badań, których celem było poznanie  typowych dla zaburzenia właściwości rozwoju poznawczego oraz społeczno-emocjonalnego. Dzięki określeniu profilu rozwoju w tym zakresie osób z zespołem Williamsa możliwe stało się ustalenie, które funkcje w przypadku tych osób w sposób szczególny wymagają usprawnienia.

Z RECENZJI:

"Praca  poprzez szeroko zakrojone badania oraz dokładny przegląd specjalistycznej literatury zagranicznej stanowi wyczerpujące źródło wiedzy na temat zespołu Williamsa, w tym funkcjonowania psychospołecznego, a także związanych z nim konsekwencji medycznych. (...) Praca dostarcza wielu informacji przydatnych nie tylko dla psychologów, ale także lekarzy, nauczycieli i przede wszystkim rodziców".
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

"Oceniając wartość książki, stwierdzam, że ona opracowana wręcz imponująco. Autorka nie tylkosięga – chyba do całkowitej – literatury w zakresie tematu, ale także powołuje sięna prowadzone empiryczne badania, podaje hipotezy i wnioski, wnikając w szczegółowe funkcje neuropsychologiczne i psychologiczne (...)".
prof. zw. dr hab. Irena Obuchowska

"Oceniając książkę, należy podkreślić nowatorstwo podjętych problemów (...).Za bardzo cenne uważam opracowanie modelu opisującego i wyjaśniającego funkcjonowanie poznawcze i emocjonalnospołczne osób z zespołem Williamsa. (...) Praca posiada duże walory teoretyczne i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie praktyki klinicznej, nie tylko krajowej. Stanowi bardzo cenne uzupełnienie wyników badań literatury polskiej oraz światowej".
prof. UG dr hab. Mariola Bidzan

fragment książki >>>>zobacz

spis treści >>>>zobacz

 
Jak Maciek przestał być Małym
opowiadanie_maciek.png Melania Żakówna
Wydawnictwo: TacyJakJa.pl
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-930421-2-8
Ilość stron: 26
Format: 19x21cm
Oprawa: miękka

Opis:

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, 3% dzieci ma stwierdzony niedobór wzrostu, tzn. ich wysokość ciała mieści się poniżej 3 centyla. Dzieci te na co dzień muszą radzić sobie z faktem bycia najniższym w grupie rówieśniczej, komentarzami dorosłych i zaburzonym poczuciem własnej wartości.

Książeczka ta powstała według wskazówek rodziców dzieci niskorosłych zrzeszonych w społeczności Niedobór Wzrostu w portalu TacyJakJa.pl. „Moja córka nie chce słuchać opowieści edukacyjnych w rodzaju "i choć był mały/gruby/chudy/wysoki (odpowiednie wstawić), to przezwyciężył trudności dzięki swemu np. sprytowi/inteligencji (odpowiednie wstawić)". Ona mnie pyta "Dlaczego jestem inna? Kiedy będę taka jak moje koleżanki? Co z tego że umiem coś czego inni nie potrafią skoro różnię się wyglądem." Taka książeczka powinna mówić o tolerancji. O akceptacji dziecka takim jakie jest. Powinna też pomóc dziecku zaakceptować siebie. Nie powinna zawierać jedynie przesłania "mimo, że jesteś niski to na pewno w czymś jesteś od innych lepszy". lizbetka

 
Seks i niepełnosprawność

seks_i_niepelnosprawnosc.jpg"Nareszcie pedagodzy polscy zauważyli problem seksualności osób niepełnosprawnych umysłowo. Dopiero od kilkunastu lat z coraz większą intensywnością skupiają oni uwagę na poznawaniu tej seksualności, a przede wszystkim na opracowywaniu programów edukacji seksualnej. Dotychczasowe prace miały jednak dość wycinkowy charakter. Niniejsze opracowanie jest chyba pierwszą całościową próbą zrozumienia, na czym rzeczywiście polega problem seksualności osób ze wskazanym typem zaburzenia rozwojowego. Autor postanowił spenetrować to zagadnienie z dużą starannością, wykorzystując do tego wiedzę psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną, częściowo też medyczną. W rozdziale drugim z dużą kompetencją i bardzo wszechstronnie przedstawił kompendium wiedzy o seksualności ludzi niepełnosprawnych. Ponieważ na ten temat wiemy ciągle bardzo mało, rozdział ten sam w sobie może mieć dużą wartość edukacyjną dla nauczycieli i rodziców dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Pragnę podkreślić dużą wartość części empirycznej książki, która skupia się na opisie wiedzy o seksualności osób niepełnosprawnych i ich wybranych ustosunkowań do własnej seksualności. Analiza jakościowa wyników jest znakomita. Szczególnie uwypuklam sposób przywoływania konkretnych wypowiedzi badanych, które zawsze dobrze ilustrują omawiany problem, a także powodują, że książkę czyta się z dużym zainteresowaniem. Książka będzie niewątpliwie wydarzeniem dla pedagogiki specjalnej. Być może dzięki niej zacznie się także zmiana naszego myślenia o seksualności tej grupy ludzi. Jest to jedna z pierwszych prac z aspiracjami dostarczenia nam wszechstronnej i pogłębionej wiedzy o »białej plamie«, jaką jest seksualność niepełnosprawnych umysłowo".
 
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Stanisława Kowalika

Czytaj całość
 
Dzieci z zespołem Williamsa

williamsa.jpgDiagnoza i terapia. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli
Autor: Alicja Maurer, Iwona Bołtuć
ISBN: 978-83-7587-376-4

Dane techniczne: Wydanie II, Kraków 2010, Format A5, Objętość 64 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa 

Celem tej książki jest omówienie objawów zachowania się i specyfiki potrzeb edukacyjnych dzieci z zespołem Williamsa i dziecięcą hiperkalcinemią. Omawia cechy charakterystyczne choroby i metody jej rozpoznawania. W opracowaniu tym przedstawione zostały sylwetki psychologiczne trzech chłopców i jednej dziewczynki oraz wskazania do postępowania wychowawczego dla rodziców i nauczycieli.

Pozycja adresowana jest głównie do nauczycieli szkół specjalnych, lekarzy pediatrów, studentów pedagogiki, psychologii i medycyny, rodziców dzieci o zaburzeniach rozwoju oraz osób towarzyszących tym dzieciom w rozwoju.

Zawiera ona skalę oceny zachowania (poziomu adaptacji do warunków życia i samoobsługa) do wypełnienia przez rodziców i nauczycieli.

 
Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

wspomagania.jpgPoradnik dla rodziców i terapeutów
Autor: Marta Wiśniewska
ISBN: 978-83-7587-414-3


Dane techniczne: Wydanie II, Kraków 2010, Format B5, Objętość 68 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa 

Książka jest zbiorem doświadczeń zawodowych i osobistych autorki. Opisuje w niej bowiem swoje doświadczenia, które zdobyła (i nadal zdobywa) jako matka niepełnosprawnego dziecka oraz jako terapeutka dzieci z głębokimi zaburzeniami w rozwoju.
Jest to publikacja niezwykle cenna, gdyż większość książek dostępnych na rynku dotyczy zagadnień teoretycznych. Brakuje natomiast pozycji, która prosto, w zintegrowany sposób przekazywałaby podstawową wiedzę na temat wychowywania i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Niniejsza książka znakomicie wypełnia tę lukę. Zawiera bowiem krótkie wprowadzenie teoretyczne, po którym następuje zasadnicza część książki - proste i czytelne wskazówki, jak pomóc dzieciom nauczyć się wielu umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, oraz jasne procedury postępowania zweryfikowane w praktyce, a także postępowanie na wypadek problemów z zastosowaniem wskazanych procedur. Ogromnym atutem jest zwięzły i klarowny język.
 

 
Trudna dorosłość osób z zespołem Downa

trudna_doro.jpgAutor: Bogusława Beata Kaczmarek (red.)
ISBN: 978-83-7587-296-5
Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 410 stron, Oprawa twarda, szyta

W prezentowanej publikacji nakreślono Czytelnikowi fundamentalne pytania: co się stanie z ukochanym dzieckiem z Zespołem Downa jeśli zabraknie rodziców? Autorzy poszczególnych tekstów próbują zmierzyć się z nieznanym obszarem ludzkiego doświadczenia i wypełnić go rozwiązaniami, które mogłyby wspomóc tę trudną dorosłość. Oczywiście nie chodzi tu o gotowe recepty, ale o zauważanie problemu i poważne go potraktowanie.

Wzrost średniej długości życia w ogólnej populacji powoduje zwiększająca się liczbę osób starszych z ZD, co wiąże się ze średnią długością ich życia, która obecnie wynosi około 57 lat. Przesunięcia demograficzne w gronie osób z ZD wskazuje, że w niedalekiej przyszłości będzie to bardzo liczna grupa ludzi dorosłych, potrzebujących wsparcia.

Czytaj całość
 
"Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa - teoria i praktyka"

book_qw.jpgBogusława Beata Kaczmarek (red.)
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka

„Wśród pozycji wydawniczych poświęconych problematyce rozwoju i jego wspomagania u dzieci z zespołem Downa proponowana książka będzie pozycją szczególną. Obejmuje bowiem nie tylko aspekty medyczne, psychologiczne oraz społeczne odnoszące się do tego zespołu zaburzeń rozwoju, ale także ujmuje je w perspektywie terapeutycznej, ukonkretnionej opisem wybranych metod postępowania. Ponadto znajdziemy w książce wypowiedzi rodziców wychowujących dzieci z zespołem Downa, wypowiedzi samych dzieci, jak też informacje pomocne w poszukiwaniu miejsc, w których znaleźć można pomoc terapeutyczną oraz społeczne wsparcie”.
z recenzji prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej

ISBN 978-83-7308-835-1
Wydanie I, Kraków 2008
Format B5
Objętość 442 strony
Oprawa twarda, szyta

 

Czytaj całość
 
"Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju"
okladka_dzieci_chore.jpgBeata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawarski (red. nauk.)

Książka została przygotowana przez specjalistów różnych dziedzin – lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów. Przybliża wiele zagadnień, przede wszystkim diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, głównie o podłożu genetycznym i metabolicznym, nieznane, rzadkie choroby wieku dziecięcego lub rozpoczynające się w dzieciństwie, nieprawidłowości rozwojowe i choroby, które prowadzą do niepełnosprawności.

Czytaj całość
 
"Moje Kilimandżaro"

moje_kilimandzaro.jpgLosy niepełnosprawnych

Niedawno ukazał się zbiór autobiografii, wspomnień, opowiadań osób niepełnosprawnych z całego kraju, zatytułowany "Moje Kilimandżaro. Prawie tak samo nazwała zamieszczone w nim swoje opowiadanie Olesia Kornienko z Warszawy, jedna z autorek, dziewczyna na wózku inwalidzkim, której życiową pasją jest prawdziwa górska wspinaczka. Podobnie jak Olesia w sensie dosłownym, każdy z prezentowanych w tej książce autorów pokonuje swoje symboliczne Kilimandżaro, którym dla osób niepełnosprawnych jest całe ich życie.
Czytaj całość
 
"Kroki ku samodzielności"
 kroki_ku_samodzilnosci_b.jpgHanna Kubiak

Recenzja książki "Kroki ku samodzielności" autorstwa B.Bakera i A. Brightmana.

Bruce L. Bakerjest profesorem psychologii, od lat zajmuje się zaburzeniami w rozwoju dzieci oraz funkcjonowaniem rodzin, w których się one wychowują. Alan Brightman jest zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym, poszukuje skutecznie metod pracy z nimi, zwłaszcza w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Książka tych dwojga Autorów, zatytułowana "Kroki ku samodzielności", wydana w języku polskim przez medipage, odpowiada na zapotrzebowania osób, które są najbardziej zainteresowane wspomaganiem rozwoju niepełnosprawnych dzieci - ich rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów. Jest adresowana również do studentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, do osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi w ośrodkach opiekuńczych, edukacyjnych i leczniczych. Redaktorem naukowym książki, gwarantującym wysoki poziom merytoryczny polskiej wersji, jest prof. Irena Obuchowska.
Czytaj całość
 
"Dzieci małe i duże. Jak je kochać i rozumieć"

obuchowska_front.gifNowa książka prof. Ireny Obuchowskiej 

Od autorki

Pewnego dnia, gdy dorośli zastanawiali się "jakie są te nasze dzieci", przysłuchujący się im przedszkolak powiedział: "Dzieci są małe i duże". Bardzo mi się ten podział spodobał.
Książka jest istotnie o dzieciach małych i dużych, a wszystkie zawarte w niej opisy zachowań i przeżyć pochodzić będą z moich własnych obserwacji, bąd też zostały mi powierzone przez rodziców, dziadków albo nauczycieli. A niekiedy także przez same dzieci. Natomiast źródłem komentarzy, wniosków i porad jest moje wykształcenie i doświadczenie.
Jestem więc autorką tej książki tylko w pewnej mierze, w dodatku obciążoną długiem wdzięczności za uzyskane informacje i zaufanie, wzruszoną oddźwiękiem ze strony dotychczasowych Czytelników. Książka ta zawiera bowiem felietony, które w ciągu kilku ostatnich lat ukazały się w "świecie Rodzinnym", sobotnio-niedzielnym dodatku "Głosu Wielkopolskiego". Sprawującej rządy w tym "świecie" Pani Redaktor Edycie Wasielewskiej najserdeczniej dziękuję za nieustannie okazywaną mi życzliwość.

Czytaj całość
 
"Dziecko niepełnosprawne w rodzinie"

Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Ireny Obuchowskiej - 

Książka już jest w księgarniach pedagogicznych w kraju. Cieszymy się z jej wydania. Wielu rodziców pytało o nią również nas. Koniecznie musicie ją przeczytać.

We wprowadzeniu do książki tak pisze o niej Pani prof. dr hab. Irena Obuchowska - redaktor naukowy książki. "Książka ta jest przeznaczona przede wszystkim dla rodziców i wychowawców, ale także dla innych osób, zawodowo lub ze względu na ich nastawienie humanistyczne zainteresowanych problematyką dzieci niepełnosprawnych."

Czytaj całość
 
"Kochać i rozumieć" Irena Obuchowska

Profesor psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest autorką uznanych prac naukowych i publikacji książkowych. Pracuje społecznie na rzecz dzieci mniejszych szans.

Wydała trzy częściową serię felietonów popularyzujących osiągnięcia nauki w dziedzinie rozwoju i wychowania dziecka. W 1997 roku otrzymała za nie wyróżnienie honorowe im. Profesora Hugona Steinhausa, przyznawane przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki.

Czytaj całość
 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 183
Wizyt wczoraj: 459
Wizyt w mies.: 2347
Wszystkich: 601354
Od: 2020-01-15

zoriatil