Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow III Zjazd

Menu główne

Genetyka

Różne

III Zjazd
Filtruj 
Zaproszenie 624
Program 581
Gen dla życia 584
Zintegrowane wspomaganie harmonijnego rozwoju osób dotkniętych zespołem Turnera 692
Czy specjaliści mogą pomóc rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwoju? 558
"Opinia rodziców i terapeutów na temat metod rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego" 591
O zdolności do wychwytywania prawidłowości. 567
Objawy okulistyczne u dzieci z aberracjami chromosomowymi 1024
Podstawowe warunki i zasady edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 1214
Totalna komunikacja w rehabilitacji niesłyszących 869
Rodzina jako środowisko wczesnego wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwoju 598
O roli dotyku w poznawaniu świata i siebie przez dzieci niepełnosprawne 617
Integracja we współczesnej edukacji 585
Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem kruchego X 1409
Problemy rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami genetycznymi 601
Warunki zaspokojenia potrzeby własnej wartości u dzieci z zaburzeniami rozwoju 556
O wartościach dziecięcego bazgrania. Rola aktywności rysunkowej 569
Skala rozwojowa programu INSITE 2329
Rola lokalnej grupy wsparcia w stymulowaniu Harmonijnego rozwoju osób z zespołem Turnera 1095
Wolontariusz w pomocy rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju - szansa czy zagrożenie? 559
Psychostymulacyjna metoda "Dyna-Lingua M.S." w terapii dzieci autystycznych 1571
Doświadczenia pracy z grupami wsparcia 555
Uwagi wprowadzające do dyskusji na temat asertywności osób z niepełnosprawnością intelektualną 586
Wprowadzenie dziecka w świat słowa pisanego 545
Jak rozwijać zdolności dziecka niepełnosprawnego? 628
Jak rozwiązywać problemy związane z seksualnością młodzieży 657
Praca z dzieckiem nadpobudliwym w małych grupach terapeutycznych. 592
Usprawnianie umiejętności porozumiewania się osób z zaburzeniami genetycznymi metodą Makaton 602
Usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowo-czuciowej. 714
Autyzm wczesnodziecięcy - jak pomóc dziecku skutecznie się porozumiewać? 1060
PODZIĘKOWANIE - Krystyna Riss 641

Keto Light Plus
Skutecznie wspomaga odchudzanie!
https://www.uia.archi/sk/keto-light-plus-nazor-na-zostihlujuci-pripravok/

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 323
Wizyt wczoraj: 638
Wizyt w mies.: 12719
Wszystkich: 611726
Od: 2020-01-15