Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Warto przeczytać arrow "Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa - teoria i praktyka"

Menu główne

Genetyka

Różne

"Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa - teoria i praktyka"

book_qw.jpgBogusława Beata Kaczmarek (red.)
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka

„Wśród pozycji wydawniczych poświęconych problematyce rozwoju i jego wspomagania u dzieci z zespołem Downa proponowana książka będzie pozycją szczególną. Obejmuje bowiem nie tylko aspekty medyczne, psychologiczne oraz społeczne odnoszące się do tego zespołu zaburzeń rozwoju, ale także ujmuje je w perspektywie terapeutycznej, ukonkretnionej opisem wybranych metod postępowania. Ponadto znajdziemy w książce wypowiedzi rodziców wychowujących dzieci z zespołem Downa, wypowiedzi samych dzieci, jak też informacje pomocne w poszukiwaniu miejsc, w których znaleźć można pomoc terapeutyczną oraz społeczne wsparcie”.
z recenzji prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej

ISBN 978-83-7308-835-1
Wydanie I, Kraków 2008
Format B5
Objętość 442 strony
Oprawa twarda, szyta

 

Wstęp
 
Część I  Aspekty medyczne
 
Alina Midro
Zespół Downa. Przyczyny powstawania, diagnoza
i elementy poradnictwa genetycznego
 
Ludwika Sadowska, Monika Mysłek-Prucnal, Agata Gruna-Ożarowska
Medyczne podstawy zaburzeń struktury i funkcji
u dzieci z zespołem Downa
 
Jacek J. Pietrzyk
Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece
nad dzieckiem przewlekle chorym – zespół Downa
 
Część II  Aspekty językowe i poznawcze
 
Anna Regner
Wczesne usprawnianie rozwoju mowy dzieciz zespołem Downa
z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr)
 
Maria Piszczek
Rozwój języka i mowy u dzieci z zespołem Downa
 
Bogusława Beata Kaczmarek
Wykorzystywanie gestów w procesie
porozumiewania się osób z zespołem Downa
 
Bożenna Odowska-Szlachcic
Metoda Integracji Sensorycznej w diagnozie stymulacji
rozwoju psychoruchowego dziecka z zespołem Downa.
Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu o metodę SI
 
Ewa Zasępa
Przebieg procesów pamięci u osób z zespołem Downa
 
Beata Wojciechowska
Terapia Feuerstein
 
Danuta Grzybowska
Nauka czytania w procesie rozwoju dziecka z zespołem Downa
 
Część III  Aspekty psychospołeczne i edukacyjne
 
Ludwika Sadowska
Wrocławski Model Usprawniania (WMU)
we wczesnej diagnostyce i terapii dzieci z zespołem Downa
 
Bożena Kisiel
O Ruchu Rozwijającym Weroniki Sherborne
 
Magdalena Skaradzińska
Stymulacja rozwoju dzieci z zespołem Downa
– Kinezjologia Edukacyjna i inne metody wspierające
 
Marta Bogdanowicz
Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu
rozwoju dzieci z zespołem Downa
Izabela Fornalik
Wspieranie rozwoju psychoseksualnego osób z zespołem Downa
 
Mirosława Sąsiadek
Muzykoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci z zespołem Downa
 
Krzysztof Sąsiadek
Moje rączki i nóżki chcą się bawić – wykorzystanie zabaw
paluszkowych w pracy z małym dzieckiem
 
Barbara Gąsiorowska
Hipoterapia dla osób z zespołem Downa
 
Część IV  Wspieranie rodziny
 
Ewa Pisula
Rodzice dzieci z zespołem Downa
 
Agnieszka Żyta
Rodzeństwo osób z zespołem Downa
 
Magdalena Giżyńska
Co robić, aby nasze dzieci były szczęśliwe i abyśmy my
byli szczęśliwi z naszymi dziećmi?
Kilka podpowiedzi, na co zwracać uwagę w relacjach
rodzicielskich z rodzeństwem dziecka niepełnosprawnego
 
Krzysztof Liszcz
Model wsparcia rodziny wychowującej dziecko z zespołem Downa
realizowany w Fundacji „Daj Szansę” w Toruniu
 
Część V  Rodzice o dzieciach
 
Zofia Małecka
Zawsze trzeba mieć nadzieję
 
Joanna Grabowska
Mój skarb!
 
Maria Dobek
Życie to ciągłe przypływy i odpływy
 
Anna Grochowska
Mój półroczny jednoroczniak
 
Marta Witecka
Kocham go w całości
 
Monika Ziegelowska
Miłość jest najpiękniejszą terapią!
 
Część VI
Dzieci o sobie
 
Monika
Zapach kwiatków jest niebieski a domy rosną krzywo
 
Kamila
Piernik
 
Małgosia
Praca w biurze
 
Część VII  Przydatne adresy

Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób
z zespołem Downa
 
Ośrodki i punkty wczesnej interwencji
 
Poradnie genetyczne
 
Poradnictwo genetyczne

 

 

Ochrona Prawna

piecz_prewencyjna_koksztys.jpg

Zjazdy i seminaria

Zespoły