Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Filmy GENu

Menu główne

Genetyka

Różne

Filmy GENu
"Z wadą genetyczną można żyć aktywnie i być pełnosprawnym członkiem społeczeństwa" część I filmu DVD

W pierwszym filmie przedstawiamy następujące rzadkie zespoły chromosomowe:

 • Zespół Cri du Chat - CDC ( zespół krzyku kociego)
 • Zespół Wolfa - Hirschhorna
 • Zespół aberracji chromosomowej 7a 9
 • Zespól aberracji chromosomu 3
 • Zespól aberracji chromosomu 9

oraz z grupy rzadkich zespołów jednogenowych autosomalnych recesywnych

 • Zespół Seckela

Udział pierwszym filmie biorą:

 • Dzieci w poszczególnych zespołach;
 • Rodzice;
 • Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska - specjalista cytogenetyk, genetyk kliniczny, pediatra. Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej AM w Poznaniu;
 • Doc. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński - specjalista specjalista z zakresu genetyki klinicznej i okulistyki, Adiunkt Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej AM, w Poznaniu;
 • Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska - specjalizacja: psychologia, ,pedagogika, specjalność: integracyjne wychowanie przedszkolne, rozwijanie uzdolnień do nauki matematyki, wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, Instytut Psychologii i Wspomagania Człowieka, Wydział Nauk Pedagogicznych APS w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi;
 • Prof. dr hab. Ewa Pisula - specjalność: psychologia rehabilitacyjna Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacyjnej UW;
 • Psycholodzy, pedagodzy, terapeuci zatrudnieni w zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu.
Zapraszamy do obejrzenia fragmentu filmu:

Celem filmów jest:

 • Poszerzenie wiedzy na temat możliwości rozpoznania, skierowania na diagnostykę genetyczną, wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju przez specjalistów - praktyków, zwłaszcza lekarzy pediatrów, neonatologów, neurologów dziecięcych, psychologów klinicznych i dziecięcych, pedagogów zwłaszcza specjalnych, pielęgniarek, pracowników socjalnych, studentów wymienionych kierunków, terapeutów, rodziców i opiekunów.
 • Podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania opieki i udzielania pomocy w procesie diagnozy, rehabilitacji i edukacji.
 • Prowadzenie w szerszym zakresie odpowiednich sposobów rehabilitacji i wspomagania rozwoju osób z wadami i zespołami wad wrodzonych na podłożu genetycznym.
 • Zwiększenie prawidłowo i wcześnie zdiagnozowanych przypadków i wczesne objęcie specjalistyczną opieką dziecka z niepełnosprawnością złożoną.
 • Poprawa kondycji rodziny i akceptacji rzeczywistości, dzięki objęciu pomocą i opieką psychologiczno-pedagogiczną całej rodziny, zwłaszcza w pierwszym okresie po otrzymaniu diagnozy.
 • Uświadomi rodzinie ich praw i odpowiedzialności za los rodziny oraz pomoc w dochodzeniu ich.
 • Zwiększenie tolerancji i akceptacji społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zwiększenie płaszczyzny współpracy i dyskusji nad niepełnosprawnością osób z grupy . "chorób sierocych".
 • Zwrócenie uwagi opinii publicznej na stale wzrastającą skalę problemu i pilną potrzebę zajęcia się nią.
 • Podjęcie dialogu nad sposobami rehabilitacji psychoruchowej ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji społecznej, zwiększenia aktywności życiowej i zaradności osobistej w tym niezależności ekonomicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną na podłożu genetycznym

Filmy nagrane są na płycie DVD, czas trwanie jednego filmu - to około 60 minut. 


"Z wadą genetyczną można żyć aktywnie i być pełnosprawnym członkiem społeczeństwa" część II filmu DVD

W drugim filmie przedstawiamy następujące zespoły:

Trisomie:

 • Zespół Downa - Trisomia 21
 • Zespół Edwarda - Trisomia 18

Niezrównoważone aberracje strukturalne chromosomów:

 • Zespół duplikacji części ramion krótkich chromosomu 16
 • Duplikacja części ramion długich chromosomu 15
 • Niezrównoważona translokacja pomiędzy chromosomem 5 i 22

Zespoły mikrodelecji:

 • Zespół Di Georga - Delecja 22q 11
 • Zespół Williamsa - Delecja 7q11
 • Zespół Russella-Silvera - Delecja 7p11
 • Anglelmanna - Delecja 15q11

Zespoły jednogenowe:

 • Achondroplazja
 • Zespół łamliwego chromosomu X
 • Zespół Friedreicha
 • Zespół Lous - Bar

Udział drugim filmie biorą:

 • Dzieci w poszczególnych zespołach;
 • Rodzice;
 • Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Bydgoszcz
 • Doc. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński - specjalista specjalista z zakresu genetyki klinicznej i okulistyki. Adiunkt Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej UM, w Poznaniu;
 • Doc. dr hab. Jacek Błeszyński oligofrenopedagog, autystolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Psycholodzy, pedagodzy, terapeuci zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych nr 103w Poznaniu;
 • Mgr Marta Lausch-Chudy - wolontariuszka.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych fragmentów filmu:


"Z wadą genetyczną można żyć aktywnie i być pełnosprawnym członkiem społeczeństwa" część III filmu DVD


Magnicharm Bracelet
Uwolnij się od bólu z innowacyjną opaską magnetyczną!
https://www.uia.archi/fi/magnicharm-bracelet-arvostelut-hinta-myymala-toiminta-mista-ostaa/
W trzecim filmie  kończącym serię „Z wadą genetyczna można aktywnie i być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa” prezentujemy zespoły:

 • Zespół Ushera
 • Zepół Marfana
 • Fibrodysplazję Ossificans  Progressiva
 • Nadmiar 13 chromosomu
 • Autyzm 
 • Zespół Turnera
 • Zespół Williamsa

W filmie biorą udział:

 • prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska 
 • prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
 • prof. dr hab. Andrzej Twardowski
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 • mgr Krzysztof Lausch – Dyrektor ZSS nr 103 w Poznaniu

W ostatnim filmie z tej serii chcieliśmy pokazać Państwu, że niezależnie  od tego, jaki zespół dotknął  dziecko, każde z nich  może osiągnąć swój sukces na miarę własnych możliwości . W dużej mierze sukces dziecka zależy od tego czy miało ono szczęście spotkać na swojej drodze mądrych, wrażliwych i życzliwych ludzi. Mamy nadzieję, że w Państwu znajdą przyjaciół i że zechcecie pochylić się nad każdym z nich z osobna, pomagając im w osiągnięciu nawet najmniejszego celu - widzianego oczami osoby zdrowej -  ale milowego kroku z perspektywy dziecięcych możliwości.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu filmu:

Filmy nabyć można przesyłając drogą e-mail na adres gen@gen.org.pl  zamówienia oraz wpłacając na rzecz Stowarzyszenia „GEN”  w Poznaniu na konto BPH w Poznaniu Nr konta 30 1060 0076 0000 3200 0130 1808 kwotę 65,00 zł/1 część. 

Na życzenie wystawiamy rachunki, po podaniu dokładnych danych  oraz nr NIP w zamówieniu.  Pozostałe wpłaty  Stowarzyszenie ‘GEN” przyjmuje w formie darowizny.

Do filmu (w ramach promocji) dołączamy wydaną przez Stowarzyszenie „GEN” jedną  z   książek.

Film powstał dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu FIO 2007.

 

 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 26
Wizyt wczoraj: 266
Wizyt w mies.: 292
Wszystkich: 614827
Od: 2020-01-15