Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Książki GENu

Menu główne

Genetyka

Różne

termiseran cena

Książki Stowarszyszenia GEN

Każdą z poniższych książek można zamówić w Stowarzyszeniu „GEN” składając zamówienie na adres e-mail gen@gen.org.pl oraz dokonując wpłaty na konto BPH w Poznaniu, nr: 30 1060 0076 0000 3200 0130 1808 – z dopiskiem "darowizna", oraz podaniem dokładnego adresu, pod który książka ma zostać wysłana. Na życzenie zainteresowanych wystawiamy rachunki.


Cena książek:
WSPOMAGANIE ROZWOJU I REHABILITACJA DZIECI Z GENETYCZNIE UWARUNKOWANYMI ZESPOŁAMI ZABURZEŃ  (wersja drukowana) - 21,00 zł.
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE ZŁOŻONYMI ZESPOŁAMI ZABURZEŃ  (tylko wersja elektroniczna) - 15,00 zł.
WSPOMAGANIE DZIECI Z GENETYCZNIE UWARUNKOWANYMI WADAMI ROZWOJU I ICH RODZIN  (tylko wersja elektroniczna) - 15,00 zł.
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z RZADKIMI ZESPOŁAMI CHROMOSOMOWYMI - (wersja drukowana) - 23,00 zł.
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z RZADKIMI ZESPOŁAMI  GENETYCZNYMI – 25,00 zł
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI  - 26,00 zł

Promocyjna cena całej serii -  100,00 zł. + 19,00 zł koszty przesyłki

 

Pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: gen@gen.org.pl; lub Tel: 0 607 222 721.


okladka6_big.jpgPolecamy Państwa uwadze szóstą książę z serii Wspomaganie rozwoju pod tytułem: „WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI”.

Książki wydawane przez Stowarzyszenie GEN są wysoko oceniane na profesjonalizm, czytelny język i poruszanie trudnej tematyki.

Książka jest kolejnym tomem poświęconym  wspomaganiu rozwoju i terapii dzieci z zaburzeniami genetycznymi. Autorzy – wybitni teoretycy i  wieloletni praktycy– dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Książka – tak samo jak pozostałe – powstała z myślą o rodzicach poszukujących informacji, którzy chcą włączyć się w proces rehabilitacji i leczenia swoich pociech, praktyków pod opieką których przebiega proces wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się, lekarzy, studentów, pracowników socjalnych i wszystkich tych, którym ten  temat jest bliski.

Tak pisze w recenzji książki prof. Irena Obuchowska: „Podsumowując recenzję wyrażam pogląd, że książka jest bogata informacyjnie, zawiera rozległą wiedzę dotyczącą rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi, jak również szeroki wachlarz metod wspomagających ich rozwój. Książka jest przydatna pedagogom specjalnym, psychologom klinicznym, lekarzom pediatrom, jak również tym wszystkim, których interesuje dziecko o odmiennym rozwoju, z jego słabymi, a także mocnymi stronami, które jest kochane takim, jakie jest.

Prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany we wstępie do książki zaznacza: „Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera zagadnienia dotyczące różnych uwarunkowań szeroko rozumianego procesu rehabilitacji. Jej celem jest przybliżenie najnowszych dokonań medycznych, psychologicznych i pedagogicznych, które dotyczą problemów rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami zaburzeń genetycznych. Praca podzielona na trzy części, adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych wspomaganiem rodzin z dziećmi z różnymi zespołami zaburzeń. Mamy nadzieję, że będzie stanowić dalszą inspirację do podejmowania nowych rozwiązań w rehabilitacji dziecka.”


Spis treści:
Wstęp (Janina Wyczesany)
Jolanta Wierzba
– Dziecko z wadą wrodzoną – dylematy lekarza genetyka
Elżbieta Radwańska, Ewa Szklarska, Dorota Żmuda-Stachowiak – Rola lekarza stomatologa w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami genetycznymi
Stanisław Kowalik – Metoda dwuczłowieka jako szczególna forma wykorzystania ruchu w rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Małgorzata Kościelska – O wolności, ograniczeniach, przymusie i odpowiedzialności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – O tym, że dzieci siejące bałagan mają także kłopoty ze spójnością rozumowania. Kilka dobrych rad rodziców małych i starszych dzieci
Ewa Pisula – Pozytywne doświadczenia rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju
Tomasz Hanć – Biologiczne uwarunkowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – przełomowe odkrycia
Hanna Kubiak – Specyfika kształtowania się przywiązania u dzieci z Zaburzeniami w rozwoju
Anna Jakoniuk – Zaburzenia integracji sensorycznej jako utrudnienie w rozwoju dziecka
Janina Wyczesany – Rodzaje wsparcia udzielanego rodzicom przez terapeutów w świetle ich wypowiedzi
Brita Schirmer – Praca według programu TEACCH
Joanna Kulisiak-Kaźmierczak – „Grupa wsparcia” jako istotna forma pomocy dla rodzin z rzadkimi zespołami genetycznymi
Krzysztof Wawrzyn – Możliwości w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Agnieszka Żyta – Życia z bratem lub siostrą z niepełnosprawnością intelektualną – pytania i dylematy
Marta Łukasik – Choroba Friedriecha
Monika Pudło – Deficyt Liazy adenylobursztynianowej (Zespół SA I CAR) – studium psychologiczne pięcioletniego dziecka
Anna Ozga – W stronę harmonijnego rozwoju. Możliwość wspomagania rozwoju JA młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia
Anna Miklas-Chwastek – Dotykowe poznawanie otoczenia przez małe dzieci. Teoria – diagnoza – zastosowanie praktyczne, cz. I i II
Hanna Maciejewska – Działalność Stowarzyszenia „GEN”
Mira Rządzka – Znaczenie wczesnej diagnozy odruchów oralnych i oddychania dla przyszłego rozwoju mowy. Profilaktyka. Wczesna stymulacja

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją.
Książkę można zamawiać drogą e mailową – adres: gen@gen.org.pl (podając ilość zamawianych egzemplarzy i dokładny adres, pod który  przesyłka ma być wysłana).

Cena książki - 26,00 zł  + 8,00 zł koszty przesyłki. Na życzenie Państwa wystawiamy rachunki. Wystarczy podać nam w zamówieniu dane do wystawienia rachunku.

Wpłaty należy dokonać na konto BPH w Poznaniu nr konta: 30 1060 0076 0000 3200 0130 1808 z dopiskiem – książka 2010.
Istnieje  możliwość zamówienia poprzednich książek z tej serii – do ich wyczerpania w wersji papierowej, lub na płycie CD-ROM po wyczerpaniu nakładu. 
Hanna Maciejewska


WSPOMAGANIE ROZWOJU I REHABILITACJA DZIECI Z GENETYCZNIE UWARUNKOWANYMI ZESPOŁAMI ZABURZEŃ

book_min.jpgWe wstępie do książki tak pisze dr hab. Andrzej Twardowski, jeden z redaktorów naukowych:

"Książka adresowana jest, do wszystkich osób zainteresowanych, wspomaganiem rozwoju dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi genetycznie – pedagogów specjalnych, psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych, logopedów, rehabilitantów i studentów. Wyrażam nadzieję, że pracą, zainteresują się także rodzice, ponieważ omawiane problemy dotykają ich bezpośrednio."

Dr hab. Andrzej Twardowski

 

pdf spis treści
pdf promocja książki w "Filantropie"

 

 


WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE ZŁOŻONYMI ZESPOŁAMI ZABURZEŃ

book1_min.jpgWe wstępie do książki tak pisze prof.dr hab. Irena Obuchowska, jeden z redaktorów naukowych:

Książka ta uczy i wzrusza: uczy zrozumienia zjawisk psychologicznych i społecznych związancyh z nipełnosprawnością dziecka oraz pokonywania trudnych sytuacji jaki nieodłącznie towarzyszą rozwojowi tych dzieci. Uczy też stosowania mało znanych metod rehabilitacji, których skuteczność  wyznaczaja nie tylko tzw. obiektywane warunki, do jakich m.in. zalicza się wpływy biologiczne, w tym genetyczne, ale także warynki o charakterze subiektywnym, wśród których szczególne znaczenia ma mądra rodzicielska miłość. Ten rodzaj miłości, przenikający treść książki, wywołuje wzruszenie i budzi szacunek. Mądra miłość jest nie tylko niezbędnym składnikiem wspomagania rozwoju dziecka i jego rehabilitacji, ale jest też - na co wskazuje książka - największym zasobem samych Rodziców, nagrodą za trud ich życia. +

PDF spis treści
PDF fragmenty ksiązki

 WSPOMAGANIE DZIECI Z GENETYCZNIE UWARUNKOWANYMI WADAMI ROZWOJU I ICH RODZIN

book3.jpgW grudniu 2006 roku ukaże się kolejna książka z serii wspomaganie rozwoju osób z wadami i zespołami wad wrodzonych, pod tytułem: "Wspomaganie dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń i ich rodzin" . Seria w szczególności poświęcona jest pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju występującymi na podłożu genetycznym, będzie pomocna również innym dzieciom, u których występują problemy w uczeniu się.


Książka kierowana jest do rodziców, terapeutów, psychologów, pedagogów, pediatrów, neonatologów, neurologów dziecięcych, służb socjalnych, studentów, oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

To wyjatkowa książka. o wysokiej wartości merytorycznej, jest tak samo - jak wcześniejsze pozycje - pracą zbiorową. Napisana w przystępny sposób, odpowiada na wiele ważnych pytań. Teksty w niej zawarte przekazali nam wybitni pracownicy nauki, badacze i znawcy tematu.

Wydana została dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

PDF spis treści
PDF fragmenty wstępu

Fragment recenzji wydawniczej - prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej

....Kolejną książkę, będącą pokłosiem Konferencji "GEN" w 2006 roku, cechuje bogactwo informacji, refleksji i uczuć. Ma ona wartość zarówno naukową, jak dydaktyczną, może również znacznie wzbogacić oddziaływania terapeutyczne wobec dzieci o zaburzonym rozwoju i to niezależnie od jego uwarunkowań. Po przeczytaniu całości pozostało w moich myślach motto, wykorzystane przez jedną z Autorek:
"... Lasy trwałyby w ciszy, gdyby śpiewały tylko ptaki o pięknych głosach".


WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z RZADKIMI ZESPOŁAMI CHROMOSOMOWYMI

book4.jpg

ze wstępu:
Jedną z coraz częstszych przyczyn zaburzeń rozwoju dzieci są wady genetyczne. Mogą one być spowodowane uszkodzeniem pojedynczego genu i wówczas białko kodowane przez ten gen nie powstaje lub jest nieprawidłowe. Mogą też być następstwem tak zwanych aberracji chromosomowych, w których duże fragmenty chromosomów lub nawet całe chromosomy ulegają przestawieniu, skróceniu, wydłużeniu, odwróceniu podwojeniu, potrojeniu lub utracie. Jeśli zmienia się struktura lub liczba chromosomów, wówczas mamy do czynienia z tak zwanym „zespołem chromosomowym”. Dotychczas rozpoznano ponad 10 tysięcy wad genetycznych, w tym około 3 tysięcy zespołów. Jednak zaburzeń tego typu może być znacznie więcej, ponieważ liczba możliwych uszkodzeń i mutacji genów jest praktycznie nieograniczona.

 

PDF spis treści
PDF fragmenty rozdziałów

okladka_v_min.jpg
Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejną książę z serii Wspomaganie rozwoju.
 
Zainteresowanych, zwłaszcza rodziców zachęcamy do jej nabycia. Powstała ona z myślą o rodzicach i innych osobach zajmujących się wspomaganiem rozwoju naszych dzieci. Zaglądnijcie Państwo do spisu treści. Jesteśmy przekonani, że lektura książki przyniesie Państwu i waszym dzieciom wiele pożytku.
 
Istnieje także możliwość zamówienia poprzednich książek z serii Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami genetycznymi. Ze względu na wyczerpanie nakładu książki „Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń”, część ta jest dostępna jedynie na płycie CD w formacie .pdf

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie „GEN” wydało kolejną, piątą już, książkę
pt. "Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi".

Książka jest kompendium wiedzy na temat wspomagania rozwoju i terapii dzieci z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi. Zawarto w niej informacje dotyczące metod wspomagania konkretnych umiejętności i predyspozycji dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną na kolejnych etapach rozwoju: na przykład umiejętność liczenia,  rozwoju struktury JA dziecka. Podniesiona została również kwestia efektywności wczesnej interwencji terapeutycznej. Autorzy – specjaliści
z wieloletnim doświadczeniem wspomagania rozwoju dzieci – opisują także rolę opieki medycznej, wsparcia psychologicznego, edukacyjnego i społecznego, a także specyfikę wybranych zaburzeń genetycznych. Treści artykułów obejmują także najbardziej efektywne metody terapii dzieci z wybranymi zaburzeniami. W książce dokonano charakterystyki wspólnot Arki – przedstawiono korzyści dla rozwoju psychicznego i duchowego mogące płynąć z życia we wspólnocie (zarówno osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych). Zawarto także transkrypcję panelu dyskusyjnego pt. „Osoby niepełnosprawne we wspólnotach różnych wyznań”.

Prof. dr hab. Irena Obuchowska tak pisze w recenzji książki: „Książka jest wartościowym zbiorem rozmaitych ujęć teoretycznych, bezpośrednio służących praktyce wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwoju i to nie tylko na podłożu genetycznym. Rodzice znajdą w niej także cenne informacje o przysługujących ich dzieciom formach pomocy w poradniach i szkołach. Książka jest lekturą wskazaną dla wszystkich kierunków studiów przygotowujących studentów do pracy z dziećmi, w tym także dla katechetów, którzy znajdą w niej odniesienia do religii i to nie tylko katolickiej.”

Prof. dr hab. Andrzej Twardowski we wstępie do książki zaznacza: „Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych wspomaganiem rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi – pedagogów, psychologów, lekarzy, rehabilitantów, katechetów, pracowników socjalnych i studentów. Mam nadzieję,
że zainteresuje ona również rodziców.”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją. Książkę można zamawiać drogą emailową – adres: gen@gen.org.pl (prosimy o  podanie dokładnego adres, pod który książka ma być wysłana).

Książkę będzie można nabyć w cenie 25,00 zł  dokonując wpłaty z dopiskiem DAROWIZNA,  na konto BPH w Poznaniu 
nr konta 30 1060 0076 0000 3200 0130 1808.
Na życzenie Państwa wystawiamy rachunki.

Istnieje także możliwość zamówienia poprzednich książek z serii Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami genetycznymi. Ze względu na wyczerpanie nakładu książki „Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń”, część ta jest dostępna jedynie na płycie CD w formacie .pdf.

 
Spis treści

Wstęp

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – Jak nauczyć dziecko liczyć, dodawać i odejmować? Gar-steczka teorii i dużo skutecznych sposobów

Władysława Pilecka – O rozwoju Ja u dzieci z niepełnosprawnością umysłową i możliwo-ściach jego wspomagania

Ewa Pisula – Efektywność terapii i edukacji osób z zaburzeniami należącymi do autystycz-nego spektrum

Joanna Kruk-Lasocka – On nie jest "pomylony" – nasza wiedza i niewiedza o zespole To-urette’a

Jacek J. Błeszyński – Zespół Landau-Kleffenera. Problem diagnostyczno-terapeutyczny

Andrzej Twardowski, Katarzyna Łącka, Małgorzata Ławniczak – Wspomaganie psycho-społecznego rozwoju osób z zespołem Turnera

Marzenna Zaorska – Osoba z zespołem Marshalla – droga ku autonomii

Izabela Fornalik – MECP2 duplication syndrome

Małgorzata Sekułowicz – Nauczyciele wobec rzadkich chorób genetycznych, chorób prze-wlekłych i odmienności somatycznych – perspektywa szkoły ogólnodostępnej i integracyjnej

Ewa Dyduch, Janina Wyczesany – Rola Warsztatów Terapii Zajęciowej w aktywizacji mło-dzieży z niepełnosprawnością

Aniela Korzon – Logorytmika w terapii logopedycznej dziecka z wadą słuchu

Anna Jakoniuk-Diallo – Rozwijanie percepcji słuchowej dziecka w relacji z matką

Justyna Pilecka-Zouaidia – Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju

Anna Drozodowicz – Jak pomóc młodzieży z zaburzeniami rozwoju znaleźć przyjaciela?

Hanna Kubiak – Błędy popełniane przez "dobrych" specjalistów

Anna Łuczak – Wspomagająca rola działań muzycznych w pracy z dzieckiem niepełno-sprawnym intelektualnie w stopniu lekkim

Maria Gralińska – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – praktyczne rady dla rodziców dziecka niepełnosprawnego

Anna Szemplińska, Robert Śmigieł – Godność osoby niepełnosprawnej intelektualnie we wspólnotach zamieszkania L’Arche

Osoby niepełnosprawne we wspólnotach różnych wyznań – Panel pod przewodnictwem Krzysztofa Lauscha

 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 186
Wizyt wczoraj: 459
Wizyt w mies.: 2350
Wszystkich: 601357
Od: 2020-01-15