Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Warto przeczytać arrow "Dziecko niepełnosprawne w rodzinie"

Menu główne

Genetyka

Różne

"Dziecko niepełnosprawne w rodzinie"

Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Ireny Obuchowskiej - 

Książka już jest w księgarniach pedagogicznych w kraju. Cieszymy się z jej wydania. Wielu rodziców pytało o nią również nas. Koniecznie musicie ją przeczytać.

We wprowadzeniu do książki tak pisze o niej Pani prof. dr hab. Irena Obuchowska - redaktor naukowy książki. "Książka ta jest przeznaczona przede wszystkim dla rodziców i wychowawców, ale także dla innych osób, zawodowo lub ze względu na ich nastawienie humanistyczne zainteresowanych problematyką dzieci niepełnosprawnych."

Składa się z dwóch części:

I. Rodzina a dziecko niepełnosprawne
1. Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych
2. Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych
3. Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych.

II. Wychowanie dzieci niepełnosprawnych.
1.Wychowanie dzieci niesprawnych umysłowo
2. Wychowanie dzieci niesprawnych sensorycznie
3.Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo
4. Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie
5. Wychowanie dzieci z zaburzeniami mowy
6. Wychowanie dzieci o niesprawności sprzężonej
7. Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych
 

Ochrona Prawna

piecz_prewencyjna_koksztys.jpg

Zjazdy i seminaria

Zespoły