Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Bielsko Biała - grudz 2002

Menu główne

Genetyka

Różne

Podziękowanie z Bielska

Bielsko-Biała 2020-12-09

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”

Rada Programowa Ośrodka Kształcenia Medycznego przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej oraz tutejszy Beskidzki Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego - organizatorzy Zjazdu, dziękują serdecznie za pomoc w przygotowaniu tematyki naukowo-szkoleniowej poświęconej zaburzeniom genetycznym. Koledzy biorący udział w Zjeździe byli pod dużym wrażeniem wystąpienia wykładowców oraz wspaniałą ilustracją filmową zaburzeń genetycznych u dzieci. Udział tak znacznej ilości lekarzy w tym szkoleniu świadczy o dużym zainteresowaniu problematyką. Liczymy na dalszą współpracę i w razie możliwości podania nowych informacji związanych z genetyką jesteśmy skłonni do ponownego zorganizowania takiego Zjazdu.

Pozostaje z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka
Kształcenia Medycznego przy B.I.L.
Dr n. med. Olgierd Kossowski

 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 184
Wizyt wczoraj: 459
Wizyt w mies.: 2348
Wszystkich: 601355
Od: 2020-01-15