Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Serce Genu

Menu główne

Genetyka

Różne

Serce Genu
serce genuTak Kapituła nazwała płaskorzeźbę , którą za wybitne zasługi na rzecz dzieci z rzadkimi zespołami występującymi na podłożu genetycznym będzie corocznie wręczać  ludziom o wielkich sercach i umyśle, poświęcających swój czas, wiedzę oraz będących orędownikami i przyjaciółmi naszych dzieci.

Pierwszą płaskorzeźbę wykonaną przez artystę plastyka Andrzeja Grzelachowskiego AGĘ  postanowieniem Kapituły w trakcie IV Zjazdu Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi otrzymała Pani Profesor Doktor Habilitowana Irena Obuchowska.

Poniżej przedstawiamy Akt nadania nr 1.  


Kapituła w składzie:
Wielki Mistrz – Andrzej Grzelachowski „AGA”
Członkowie:  Hanna Maciejewska;  Danuta Gubańska; Robert Maciejewski.

Urząd swój pełniąc przyrzekamy solennie za sobą pozostawić afekty jak: gniew, przyjaźń, pochlebstwa, zawiść, zazdrość.
Przynależność do prześwietnej Kapituły obliguje nas być niezawisłymi, a pełniąc obowiązki osób publicznych z wyboru Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” w Poznaniu, oblekamy płaszcz wszelkich cnót, przyjmując na siebie odpowiedzialność, sprawę sobie zdajemy, że tak jak my postąpić zechcemy sprawiedliwie bądź niesprawiedliwie – taki nas spotka wyrok ze strony naszych wyborców, jemu tak będziemy musieli się poddać bez posypywania głowy popiołem.

Przekonani o swej odpowiedzialności odbyliśmy inauguracyjne posiedzenie w stołecznym Grodzie Przemysła zwanym Poznaniem  AD2007, za wspólnym zgodnym przyzwoleniem starszyzny tudzież młodzieży i dzieci Stowarzyszenia zwanego „GEN”

Imć Pani Profesor Irenie Obuchowskiej

będącej człowiekiem wielkiego serca i umysłu oną płaskorzeźbę nazwaną Sercem Genu,
przekazać w jej ręce, która po wsze czasy przebywać ma z obdarowaną.
 
Niebawem powszechnie czynimy wiadomym iż z woli Kapituły ona płaskorzeźba powstała na wyraźne nasze życzenie w pracowni mistrza dłuta tudzież pędzla
Andrzeja Grzelachowskiego „AGI”.

Wyróżnionej składa wyrazy szacunku i uznania za jej dokonania na rzecz - nie w pełni sprawnych dzieci, oraz czyniąc swoją powinność przekazuje  tytuł   Wielkiego Mistrza Kapituły w jej  godne ręce na kolejne lata,
jeżeli wyróżniona taką wolę wyrazi bez żadnego przymusu,
jeno nobilitacji zechce.
 Co czyniąc  Kapituła potwierdza podpisując się pod owym zapisem.

Anno Domine 2007

 

 

Prezentacja nagrody Nominacja Nagrodzonej  serce3_min.jpg   Odbiór Nagrody
 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 300
Wizyt wczoraj: 638
Wizyt w mies.: 12696
Wszystkich: 611703
Od: 2020-01-15