Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki

Menu główne

Genetyka

Różne

Program Sympozjum

„MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI Z ZESPOŁAMI UWARUNKOWANYMI GENETYCZNIE”

CIECHOCINEK, 27.06.-29.06.2020

27.06.2020 (piątek)

14.00 - otwarcie konferencji

Sesja I
przewodnicząca: prof. Alina Midro, Lucjusz Jakubowski


15.15 - 15.45 - A. Midro: Poradnictwo genetyczne w zespole Wolfa- Hirschhorna

15.45 - 16.30 - Mieke le Blon: An exceptional child. The story of Yanthe, a young woman with Wolf-
Hirschhorn syndrome.

16.30 - 17.00 - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska : Wspomaganie rozwoju dzieci: ważniejsze hipotezy
i możliwości realizacyjne.

17.00 - 17.30 - Przerwa

17.30 - 17.45 - A. Powrózek: Wcześniak z zespołem Wolfa Hirschhorna - prezentacja przypadku

17.45 - 18.30 - Agatino Battaglia: Natural history, health supervision and anticipatory guidance
of individuals with Wolf-Hirschhorn syndrome.

18.30 - 18.45 - P.S. Iwanowski, J.Pilch, S. Zajączek, A.T. Midro: Badania nad fenotypem zachowania
w zespole Wolfa-Hirschhorna
20.00 - ognisko


28.06.2020 (sobota)

Sesja II
przewodniczący: Stanisław Zajączek, Olga Haus

09.00 - 09.30 - Alina Midro, Renata P:osmyk: Poradnictwo genetyczne w zespole
monosomii 5p („kociego krzyku”)

09.30 - 09.45 - R.Posmyk: Naturalna historia dziecka z zespołem monosomii 5p (zespół
kociego krzyku)

09.45 - 10.00 - M.Wiśniewska, D.Wolnik-Brzozowska, R.Glazar, A Materna-Kiryluk,
J. Kozłowska, M.Mazurek-Grząbka, A. Łabędzka, A. Latos-Bieleńska:
Zespół Cri du Chat u dzieci objętych opieką Poradni Genetycznej w Poznaniu
w latach 1990-2002

10.00 - 10.15 - A. Górska-Kot, M. Lassota, A. Mazur , M. Ołpińska : Zespół Cri du Chat
w materiale Poradni Genetycznej ZOZ nr 1 i Oddziału Dziecięcego Szpitala
Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

10.15 - 10.30 - M. Piotrowicz, T.Chilarska, I.Pinkier, K.Kocemba, B.Wiśniewska,
L.Jakubowski: Prezentacja trzech przypadków zespołu Cri du Chat

10.30 - 10.45 - O. HausA. Lauda-Świeciak, M. Pasińska, A. Juraszek, I. Makowska
A. Bułło, K. Soszyńska : Translokacje chromosomowe jako podłoże
zespołu Cri du Chat

10.45 - 11.00 - K. Topuszek: Miłość matczyna czyni cuda
11.00 - 11.15 - H. Maciejewska: Rola dziadków i babć we wspomaganiu rozwoju dzieci
z zaburzeniami chromosomowymi

11.15 - 11.45 - przerwa


Sesja III
przewodniczący: prof. Antoni Rogóyski , Alina Midro

11.45 - 12.15 - Elżbieta Zakrzewska-Manterys: Historia - jak odkrywano
niepełnosprawność

12.15 - 12.30 - Hanna Maciejewska: Działalność Stowarzyszenia „GEN”

12.30 - 13.00 - B. Balcerek-Bunio: Zasady efektywnego wspomagania rozwoju dzieci
z zespołami uwarunkowanymi genetycznie zilustrowane historią jednej
zabawki

13.00- 13.15 - Krystyna Kobel - Buys: Wielokompleksowa pomoc osobom
niepełnosprawnym na przykładzie organizacji Centrum Rehabilitacji w
Mikoszowie

13.15 - 13.45 - Agnieszka Kumaniecka-Wisniewska: Tożsamość dorosłej kobiety
z zespołem Downa
13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

15.15 - 16.15 - prezentacja filmu o dzieciach z zespołem kociego krzyku


sesja IV
przewodniczący: Lucjusz Jakubowski, Olga Haus

16.15 - 16.35 - E.Petriczko, S.Zajączek: Zespół Silver-Russell - podłoże genetyczne,
diagnostyka, możliwości wspomagania rozwoju

16.35 - 16.55 - M.Parafiniuk, S. Zajączek, A.Kępińska: Fenotypy termiczne pacjentów
z zespołem Downa

16.55 - 17.15 - M.Sadowski, S. Zajączek: Ocena gęstości kości metodą ultrasonograficzną
u pacjentów z zespołem Downa

17.00 - zakończenie konferencji

19.00 - uroczysta kolacja


29.06.2020 (niedziela)

10.00 - 14.00 - warsztaty z dziećmi i rodzicami z CCS i WHSKarta zgłoszenia uczestnictwa


Ostatnia aktualizacja 20.06.2020
 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 26
Wizyt wczoraj: 724
Wizyt w mies.: 14435
Wszystkich: 593767
Od: 2020-01-15