Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Warto przeczytać arrow "Kroki ku samodzielności"

Menu główne

Genetyka

Różne

"Kroki ku samodzielności"
 kroki_ku_samodzilnosci_b.jpgHanna Kubiak

Recenzja książki "Kroki ku samodzielności" autorstwa B.Bakera i A. Brightmana.

Bruce L. Bakerjest profesorem psychologii, od lat zajmuje się zaburzeniami w rozwoju dzieci oraz funkcjonowaniem rodzin, w których się one wychowują. Alan Brightman jest zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym, poszukuje skutecznie metod pracy z nimi, zwłaszcza w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Książka tych dwojga Autorów, zatytułowana "Kroki ku samodzielności", wydana w języku polskim przez medipage, odpowiada na zapotrzebowania osób, które są najbardziej zainteresowane wspomaganiem rozwoju niepełnosprawnych dzieci - ich rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów. Jest adresowana również do studentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, do osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi w ośrodkach opiekuńczych, edukacyjnych i leczniczych. Redaktorem naukowym książki, gwarantującym wysoki poziom merytoryczny polskiej wersji, jest prof. Irena Obuchowska.
 Hanna Kubiak

Recenzja książki "Kroki ku samodzielności" autorstwa B.Bakera i A. Brightmana.

Jak piszą we Wstępie Autorzy - jest to przede wszystkim książka o nadziejach. Przez całe lata nie oczekiwano wiele od dzieci z opóźnieniami w rozwoju, prezentowano postawę "one i tak nie potrafią". Okazuje się jednak, że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o nieprawidłowo przebiegającym i/lub opóźnionym rozwoju mogą być postrzegane zupełnie inaczej - jako osoby, których potencjał należy odkryć i wykorzystać, po to właśnie - aby potrafiły. Nadzieje z tym związane ukierunkowują pracę rodziców i nauczycieli.  Przed dorosłymi z otoczenia dziecka z problemami w rozwoju, stoi trudne zadanie - dostosowania wymagań do możliwości dziecka, rozwinięcie tych możliwości oraz udzielenie dziecku adekwatnej pomocy w trakcie realizowania przezeń wspomnianych wymagań.
Wszystkie powyższe elamenty znajdują swe miejsce w przejrzystej strukturze pozycji "Kroku ku samodzielności - Nauczanie codziennych umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". W pierwszej części Autorzy zapoznają Czytelnika z podstawami wiedzy o nauczaniu. Kładą nacisk na właściwe instruowanie dziecka oraz na jego nagradzanie. Przygotowanie miejsca do nauki i pomocy dydaktycznych  według prezentowanych wskazówek również zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Treści przekazywane są w atrakcyjnej, prostej formie, przy wykorzystaniu wielu przykładów "z życia wziętych". Ważne, że Autorzy odwołują sie do kompetencji rodzica i nauczyciela i starają się je rozwinąć- choćby ucząc refleksji nad przebiegiem procesu nauczania . W drugiej części, zatytułowanej "Uczenie umiejętności", prezentowane są sprawdzone strategie eukacyjne zmierzające do nauczenia się siedmiu rodzaju umiejętności: 1.przygotowawczych, takich jak np. skupienie uwagi, które stanowią podstawę uczenia się konkretnych zachowań, 2.samopomocowych, 3.związanych z korzystaniem z toalety, 4.zabawowych, 5. i 6. związanych z samodzielnym dbaniem o siebie i dom, oraz 7.szkolnych. Bardzo konkretne wskazówki, prowadzenie krok po kroku uczącego rodzica i nauczanego dziecka, liczne, ułatwiające monitorowanie procesu zmian tabele - to istotne atuty tej części książki.
W trzeciej części zaprezentowano różne metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. Programy  oddziaływań behawioralnych, których celem jest  zmiana  niepożądanych zachowań,  nie są specyficzne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a ich skuteczność została zweryfikowana empirycznie. Podstawą pracy jest szczegółowe zdefiniowanie problemu i opracowanie planu uwzględniającego rodzaj, częstotliwość, oraz sposób stosowania wzmocnień. Opisywane problemy przykładowych rodzin i sposoby ich przezwyciężenia, mogą stanowić dla Czytelnika zachętę do podjęcia trudu zmieniania często bardzo utrwalonych nawyków i zachowań.
W części czwartej ("Wspieranie samodzielności") można nauczyć sie wykorzystywania współczesnych technologii w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju. Co ważne, w wyniku np. korzystania z internetowych grup wsparcia czy komunikatorów, w istotny sposób podnosi się  jakość życia całych rodzin.
W tej części pracy, akcentuje sie również wartość działania dla dobra dziecka w szerszym systemie oddziaływań - kiedy to wspólpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami, pozwala pokonać szereg ograniczeń na drodze ku samodzielności dziecka.
Ostatnią część stanowią "Dodatki", zawierające konkretne programy do pracy. Wychowanie do samodzielności jest bardzo trudne w odniesieniu do dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Prezentowana książka może w istotny sposób ułatwić tę drogę. Spełniona zostaje obietnica Autorów - rzeczywiście jest to książka o nadziejach, pomaga akceptować rzeczywistość i zmieniać ją- a to dwa najtrudniejsze wyzwania, przed którymi stają rodzice i nauczyciele w toku wychowania dzieci z problemami rozwojowymi.


Autorka recenzji dr Hanna Kubiak jest również  autorką recenzji, która ma zostać zamieszczona w Filantropie naszych czasów - piśmie ruchu twórczego osób niepełnosprawnych.


 

Ochrona Prawna

piecz_prewencyjna_koksztys.jpg

Zjazdy i seminaria

Zespoły