Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow IV Zjazd arrow Harmonogram

Menu główne

Genetyka

Różne

Harmonogram Zjazdu Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Harmonogram IV Zjazdu

16 listopad 2007 roku

07.00 – 9.30 Przyjazd i rejestracja uczestników.
09.30 - 10.30 Śniadanie.
10.30 – 10.45 Przejście na teren Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego ul. Wiankowa 3 w Poznaniu.
11.00 – 11.30 Uroczyste otwarcie Zjazdu, przemówienia gości.
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę i oddanie dzieci pod opiekę wolontariuszy.

11.45 – 14.00 Wykłady - Sesja pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Wyczesany

11.45 – 12.10 - prof. dr hab. Irena Obuchowska
Wprowadzenie "Pokonywanie trudności i poszukiwanie zasobów"

12.10 – 13.05 - prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
"Porozmawiajmy o przekazaniu i przyjmowaniu trudnej diagnozy

13.05 – 14.00 - prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
"Wspomaganie dzieci w rozwoju rozumienia przyczynowo-skutkowego"

14.00 – 14.15 Przejście na teren Camping Malta ul. Krańcowa 98 w Poznaniu

14.15 – 15.15 Obiad.

15.15 – 15.30 Przejście na teren Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego Poznań ul. Wiankowa 3

15.30 – 18.00 - Wykłady Sesja pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Kościelskiej

15.30 – 16.20 - prof. dr hab. Janina Wyczesany
"Funkcjonowanie rodzeństwa osób z niepełnosprawnością"

16.20 – 17.10 - prof. dr hab. Władysław Dykcik
"Problemy wykorzystania terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem"

17.10 – 18.00 - prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
"Zaburzenie Aspergera - problemy edukacyjne i społecznie a funkcjonowanie odziny"

18.00 – 18.15 Przerwa kawowa

18.15 – 19.55 - Wykłady Sesja pod kierunkiem prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

18.15 – 19.05 - prof. dr hab. Marzenna Zaorska
"Genetycznie uwarunkowane zespoły słuchowo – wzrokowe (Ushera, CHARGE) – objawy a możliwości rozwoju"

19.05 – 19.55 – prof. dr hab. Andrzej Twardowski
"Rola dziadków we wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami"

19.55 – 20.15 Przejście na teren Camping Malta ul. Krańcowa 98 w Poznaniu.

20.30 – 22.30 Uroczysta kolacja.

17 listopad 2007roku

8.00 – 9.00 Śniadanie Restauracja Rycerska – Camping Malta ul. Krańcowa 98 w Poznaniu

9.00 – 9.15 Przejście na teren Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego ul. Wiankowa 3 w Poznaniu

9.15 – 10.00 Wykład - prof. dr hab. Maria Beiesrt "Rozwój seksualny okresu dorastania"

10.00 – 14.25 Warsztaty

Sala A
10.00 – 11.00

mgr Krzysztof Lausch "Do jakiego życia jutro przygotowujemy osoby niepełnosprawne intelektualnie dzisiaj?"

Sala B
11.00 – 12.30

mgr Andrzej Grzelachowski - AGA "Malujemy - a uśmiech nam towarzyszy"

12.30 – 12.45 przerwa kawowa

12.45 – 13.35

Sala A
dr Hania Kubiak "Kształtowanie samodzielności u dzieci niepełnosprawnych"

Sala B
mgr Joanna Koczorowska-Masny "Wykorzystywanie terapeutycznej funkcji tańca w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną"

13.35 – 14.25

Sala A
dr Anna Jakoniuk Diallo "Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dzieci o zaburzonym rozwoju"

Sala B
mgr Beata Ziembiewicz "Rozwijanie myślenia matematycznego w zabawie z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną"

14.-25 – 14.35 Przejście na teren Camping Malta ul. Krańcowa98 w Poznaniu

14.35 – 15.35 Obiad

15.35 – 15.45 Przejście na teren Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego ul. Wiankowa 3 w Poznaniu

15.45 - 19.15 Warsztaty

15.45 – 16.35

Sala A
mgr Maria Stelting 'Rozwijanie różnych sfer osobowości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w zabawach muzyczno-ruchowych"

Sala B
mgr Dorota Bilewicz "Powiedzieć inaczej. Wykorzystanie piktogramów w nauce porozumiewania się uczniów niemówiących i z zaburzeniami mowy i języka"

16.35 – 17.25

Sala A
mgr Katarzyna Lausch i mgr Katarzyna Gawińska "Przygotowywanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego uczestnictwa w życiu religijnym"

Sala B
mgr Maria Gralińska "Aspekty prawne i organizacyjne konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych"

17.25 – 17.45 – Przerwa kawowa

17.45 – 19.25 Warsztaty

17.45 – 18.35

Sala A
Stowarzyszenie "GEN"
Film "Z wadą genetyczną można żyć aktywnie i być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa"
część I

Sala B
mgr Dorota Migdalska "Pies moim terapeutą"

18.35 – 19.25

Sala A
mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska "Wykorzystanie elementów metody Montessori w codziennej terapii dziecka niepełnosprawnego - wskazówki dla Rodziców"

Sala B
mgr Beata Balcerek-Bunio "MOJE DZIECKO NIE MÓWI !"O wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z chorobami genetycznymi

19.25 – 19.35 Przejście na teren Camping Malta ul. Krańcowa 98 w Poznaniu

19.35 – 22.00 Kolacja i spotkanie integracyjne "Poznajmy się i wymieńmy doświadczenia"

18 listopad 2007 rok

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 9.15 Przejście na teren Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego ul. Wiankowa 3 w Poznaniu

9.15 – 12.00 Warsztaty

9.15 – 10.15

Sala A
dr Maria Molicka "Terapia i budowanie zasobów BAJKAMI TERAPEUTYCZNYMI (BAJKOTERAPIA)"

Sala B
Harpo Sp z o.o.Poznań "Komputer pomaga mi mówić i rozwijać się" – o możliwościach wykorzystania najnowszych osiągnięć techniki w zakresie usprawniania komunikacji, oraz rozwoju dziecka

10.15 – 11.15

Sala A
Stowarzyszenie "GEN"
Film "Z wadą genetyczną można żyć aktywnie i być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa" część II

Sala B
mgr Grażyna Bodora - Razem raźniej."Jak stworzyć grupę wsparcia dla dzieci z zachowaniami autystycznymi"

11.15 – 12.05

Sala A
mgr Magdalena Giers "Uzdolnienia muzyczne dzieci z zespołem Williamsa"

12.15 – 12.30 Uroczyste zakończenie IV Zjazdu Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi

12.30- 13.45 Przejście na teren Camping Malta ul. Krańcowa 98 w Poznaniu

13.45 – 15.00 Obiad

15.00 - 15.50 Wyrejestrowanie i zdanie kluczy z Hotelu

Punkty Konsultacyjne uruchomione będą w dniach 16 i 17.11.2020 roku
1. Możliwości rodzicielstwa w kontekście diagnostyki preimplantacyjnej;- w dniu 16.11.2020roku
2. Problematyka genetyczna; - w dniu 17.11.2020 roku
3. Problemów małżonków wynikających z niepełnosprawności dziecka;- w dniu 17.11.2020 roku
4. Problemów związanych z seksualnością młodzieży niepełnosprawnej; - w dniu 17.11.2020 roku

Życzymy Państwu

Aby Wasz udział z IV Zjeździe Rodzin Dzieci z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi wniósł w Państwa życie nadzieję i wiarę w to, że obdarowując swoje dzieci bezgraniczną i mądrą miłością, pomagając im w osiągnięciu tego, co osiągnąć mogą, sprawicie że Wasze życie nabierze piękniejszych barw i dodatkowego sensu, a dzieci staną się dzięki Wam samodzielniejsze w szczęśliwsze w swoim życiu.
 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 26
Wizyt wczoraj: 266
Wizyt w mies.: 292
Wszystkich: 614827
Od: 2020-01-15