Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Warto przeczytać arrow "Moje Kilimandżaro"

Menu główne

Genetyka

Różne

"Moje Kilimandżaro"

moje_kilimandzaro.jpgLosy niepełnosprawnych

Niedawno ukazał się zbiór autobiografii, wspomnień, opowiadań osób niepełnosprawnych z całego kraju, zatytułowany "Moje Kilimandżaro. Prawie tak samo nazwała zamieszczone w nim swoje opowiadanie Olesia Kornienko z Warszawy, jedna z autorek, dziewczyna na wózku inwalidzkim, której życiową pasją jest prawdziwa górska wspinaczka. Podobnie jak Olesia w sensie dosłownym, każdy z prezentowanych w tej książce autorów pokonuje swoje symboliczne Kilimandżaro, którym dla osób niepełnosprawnych jest całe ich życie.
Losy niepełnosprawnych

 
Zamieszczone w "Moim Kilimandżaro" prace to plon Konkursu Literackiego dla Osób Niepełnosprawnych "Moje Losy", zorganizowanego w roku 2006 przez poznański miesięcznik "Filantrop Naszych Czasów" i Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu. Książka zawiera w większości krótkie autobiografie, wspomnienia i pamiętniki, a jedna z prac ma nawet kształt internetowego bloga, czyli swoistego, współczesnego raptularza. Wszystkie teksty łączy coś bardzo istotnego: są autentycznymi świadectwami życia osób niepełnosprawnych, stworzonymi przez nich samych. Niekiedy dramatycznymi świadectwami walki o to życie, a zawsze o jego sens, o pełny, ludzki wymiar i o miejsce w nim.
Oto co pisze we wstępie do tego zbioru prof. dr hab. Irena Obuchowska:
   
"Książka ta jest dialogiem słabości ciała z mocą woli. Znajdujemy w niej piękno życia pomimo bólu, niesprawności i zwątpień. Sądzę też, że książka ta powinna stać się lekturą dla dorastającej młodzieży, dla której może być pomocna w poszukiwaniu swojej tożsamości i sensu życia. I z całą pewnością powinni się z nią zapoznać lekarze pediatrzy, pedagodzy, psychologowie oraz pracownicy socjalni".
Wydawcą "Mojego Kilimandżaro" jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop", działająca od stycznia 2007 roku, wyrosła z idei miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów". Jest zresztą ściśle z nim związana, jak i z jego wydawcą _ Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu. Jednym z jej zadań jest promocja dorobku twórczego osób niepełnosprawnych, gromadzonego między innymi podczas czternastu już lat wydawania miesięcznika "Filantrop" i publikowanie go w formie wydawnictw książkowych.
Więcej informacji na temat książki i dystrybucji na stronie www.filantrop.org.pl

   

MARCIN BAJEROWICZ
 

Ochrona Prawna

piecz_prewencyjna_koksztys.jpg

Zjazdy i seminaria

Zespoły