Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Warszawa - stycz. 2004 arrow Choroby rzadko wystepujące diagnozowane w Polsce

Menu główne

Genetyka

Różne

Choroby rzadko wystepujące diagnozowane w Polsce

Choroby rzadko występujące diagnozowane w Polsce przez laboratoria referencyjne PTGC*. (Stan na 2003)
Mukowiscydoza

Laboratoria referencyjne
 • Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, prof. J. Bal
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań, prof. M. Witt
Laboratoria licencjonowane
 • Zakład Genetyki Medycznej, Katedra i Zakład Patofizjologii AM, Wrocław, prof. M. Sąsiadek
 • Katedra Genetyki, Zakład Genetyki Medycznej AM, Łódź, mgr H. Tomczyk
 • Zakład Genetyki Medycznej AM, Lublin, prof. J. Wojcierowski
 • Zakład Genetyki Medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Kraków, dr E. Kostyk

Achondroplazja/hipochondroplazja

 • Zakład Genetyki Medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Kraków, dr E. Kostyk

Zespół łamliwego chromosomu X

 • Katedra i Zakład Biologii i Genetyki AM, Gdańsk, lek. K. Ochman
 • Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, prof. J. Bal

Choroba Friedreicha

 • Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, prof. J. Bal

Głuchota DFNB1

 • Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, prof. J. Bal
 • Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AM, Warszawa, dr R. Płoski

Rdzeniowy zanik mięśni

 • Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, dr J. Zimowski
 • Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, prof. J. Bal

Zespoły: Pradera-Willi i Angelmana

 • Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, prof. J. Bal
 • Zakład Genetyki Medycznej, Katedra i Zakład Patofizjologii AM, Wrocław, prof. M. Sąsiadek
 • Katedra Genetyki, Zakład Genetyki Medycznej AM, Łódź, dr Z. Helszer
 • Zakład Genetyki Medycznej, Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa, dr E. Popowska

Zespół Smitha-Lemliego-Opitza

 • Zakład Genetyki Medycznej, Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa, dr E. Popowska

Zespół Nijmegen

 • Zakład Genetyki Medycznej, Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa, dr E. Popowska

Hemochromatoza

 • Pracownia Biologii Molekularnej, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, doc. M. Sanak

Choroba Huntingtona

 • Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, dr A. Sułek

Atakcje rdzeniowo-móżdżkowe (SCA typu 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 17)

 • Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, dr A. Sułek

Rdzeniowo-opuszkowy zanik mięśni

 • Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, dr A. Sułek

Dystrofia mięśniowa Duchenne'a i Beckera

 • Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, dr J. Zimowski
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań, prof. R. Słomski

Dystrofia miotoniczna

 • Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań, prof. R. Słomski

Zespół Retta

 • Katedra Genetyki, Zakład Genetyki Medycznej AM, Łódź, dr Z. Helszer

Zaburzenia cielesno-płciowe (mikrodelecje w chromosomie Y)

 • Katedra Genetyki, Zakład Genetyki Medycznej AM, Łódź, dr M. Constantinou
 • Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, prof. J. Bal
 • Zakład Genetyki Medycznej, Katedra i Zakład Patofizjologii AM, Wrocław, prof. M. Sąsiadek

* laboratoria specjalizujące się w wykrywaniu nieprawidłowości genetycznych

 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 185
Wizyt wczoraj: 459
Wizyt w mies.: 2349
Wszystkich: 601356
Od: 2020-01-15