Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow V Zjazd arrow Harmonogram

Menu główne

Genetyka

Różne

Harmonogram

Harmonogram V Zjazdu

7 listopad 2008 roku

07.30 –0 8.50    Przyjazd i rejestracja uczestników.
08.50 -  09.50    Śniadanie.
09.50 – 10.00    Przejście do Sali konferencyjnej odległej o 50 m od Hotelu POSR.
10,00 - 10.15   Uroczyste otwarcie Zjazdu, przemówienia gości.
10.15  – 10.30  Uroczyste wręczenie statuetki "Serce Genu" przyznana przez Kapitułę Szanownej Pani Prof. zw. dr hab. Edycie Gruszczyk-Kolczyńskiej

10.30 – 14.30  Referaty
Sesja pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ireny Obuchowskiej

10.30 – 10.40- prof.  Irena Obuchowska - Wprowadzenie - "O potrzebie nadziei"
                                                                             
10.45 – 11.25 - prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
"Jak nauczyć dziecko liczyć, dodawać i odejmować. Garsteczka teorii i dużo skutecznych sposobów".                                                          

11.30 – 12.10
- prof. zw.  dr hab. n. med. Anna Latos - Bieleńska
- dr n. med.  Aleksander Jamsheer
"Zespoły genetyczne z wadami rozwojowymi kończyn"

12.15 – 12.45
- prof. zw. dr hab. Ewa Pisula
 "Efektywność oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych u osób z zaburzeniami należącymi do autystycznego spektrum".

12.50 – 14.35
Dyskusja Kierowana
- prof. zw. dr hab. Małgorzata Kościelska
 "Za co czują się odpowiedzialni rodzice dzieci z wadą genetyczną,  a za co powinni się czuć odpowiedzialni specjaliści?".

14.40  – 15.50  Obiad
15.50 – 16.00  Przejście do Sali wykładowej

16.00 – 17.40 Referaty
Sesja pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janiny Wyczesany

16.00-16.30
- prof. zw. dr hab. Władysława Pilecka
"O rozwoju Ja u dzieci z niepełnosprawnością umysłową i możliwościach jego wspomagania".

16.35 – 17.05
Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
"Dzieci z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej w percepcji nauczycieli".

17.10 – 17.40
- prof. dr hab. Jacek Jarosław Błeszyński
"Zespół Landau - Kleffenera. Problem diagnostyczno – terapeutyczny".

17.40 – 18.00 – Przerwa kawowa

18.00 –19.40 Referaty
Sesja pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

18.00 – 18.30
- prof. dr hab. Marzanna Zaorska
"Osoba z zespołem Marschalla - droga ku autonomii".

18.35 – 19.05
- prof.  dr hab. Joanna Kruk – Lasocka
"On nie jest "pomylony" - nasza wiedza i niewiedza o zespole Touretta

19.10 – 19.40
- prof. dr hab. Andrzej Twardowski
"Rola ojców we wspomaganiu rozwoju dzieci ze złożonymi niepełnosprawnościami".

20.00 – 21.30 – Kolacja
 

8 listopad 2008 roku

08.00 -  09.00    Śniadanie.
09.00 – 09.10 Przejście do Sali wykładowej

9.15 – 11.20 Panel tematyczny
Prowadzący : mgr Krzysztof Lausch
"Osoby niepełnosprawne we wspólnotach różnych wyznań".

Udział w panelu zapowiedzieli przedstawicieli wyznań: rzymsko-katolickiej; protestanckiej, prawosławnej i innych

11.20 – 11.40 – Przerwa kawowa

11.45 – 13.25  Referaty
Sesja pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Twardowskiego

11.45 – 12.15
- prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
"Dobry dotyk we wspomaganiu  rozwoju i terapii dziecka"

12.20 – 12.50
- prof. zw.  dr hab. Aniela Korzon
"Logorytmika w terapii logopedycznej dzieci z wadą słuchu"

13.00 – 13.30
dr Ewa Dyduch;   prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany
"Rola warsztatów terapii zajęciowej w zakresie aktywizacji młodzieży z niepełnosprawnością"

13.30 - 13.40 Przejście do  Restauracji
13.40 – 14.45 Obiad
14.45  - 15.00 Przejście do sal warsztatowych.
Sala 1 – sala wykładowa nie opodal Hotelu
Sala 2 – sala przy Restauracji Rycerska. 

15.00 – 19.30  Warsztaty
Równolegle odbywać się będą po dwa warsztaty w tym samym czasie.

15.00 - 16.00
Sala 1
dr Maria Paula Stasiakiewicz – pierwsza grupa
      
Temat warsztatu: "Co pomaga rodzicom w skutecznym komunikowaniu się ze swoimi dziećmi? Warsztat podstawowych umiejętności komunikacji interpersonalnej". – Grupa pierwsza.

Sala 2
dr Izabela Fornalik

Temat warsztatu: "Prawie nieznany zespół genetyczny (MeCP2 duplication syndrom) - poszukiwania dróg wsparcia".

16.10 – 17.10
Sala 1
dr Hanna Kubiak; dr Anna Jakoniuk - Diallo 

Temat warsztatu: " O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością".

Sala 2
dr Anna Drozdowicz
      
Temat warsztatu: "Jak pomóc dziecku z zaburzeniami rozwoju znaleźć przyjaciela? O relacjach rówieśniczych młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną".


17.20 – 18.20
Sala 1
mgr Justyna Pilecka – Zouaidia
         
Temat warsztatu: "Zakłócenia integracji sensorycznej w różnych okresach rozwoju dziecka".

Sala 2
mgr Małgorzata Kwiatkowska 

Temat warsztatu: "Dzieci głęboko niezrozumiane".                                                                      

18.30 – 19.30
Sala 1

mgr Maria Gralińska 
Temat warsztatu:  "Jak korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach? - praktyczne rady dla rodziców dziecka niepełnosprawnego".

Sala 2
dr Anna Łuczak
         
Temat warsztatu:    "Wspomagająca rola działań muzycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim".

19.30 – 19.45  Przejście do Hotelu
20.00 – 22.00  Uroczysta Kolacja kończąca część konferencyjno-warsztatową, którą uświetni swoimi obrazami i poezją Pani Urszula Kurek .
 

9 listopad 2008 rok

08.00-09.00 – Śniadanie
09.00 – 09.10  Przejście do Sali nieopodal Restauracji Rycerskiej

Warsztat

10.00 – 11.00
mgr Maria Magdalena Stec   - druga grupa

Temat warsztatu: "Co pomaga rodzicom w skutecznym komunikowaniu się ze swoimi dziećmi? Warsztat podstawowych umiejętności komunikacji interpersonalnej". – grupa druga.

09.10 – 13.50
Spotkania w Punktach Konsultacyjnych
Konsultacje odbędą się na terenie Hotelu Camping Malta.

13.50 – 14.00  Przygotowanie do obiadu.
14.00 – 15.00 Obiad kończący zjazd.
15.00 – 15.30 Opuszczenie pokoi hotelowych.
 
 

 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 190
Wizyt wczoraj: 459
Wizyt w mies.: 2354
Wszystkich: 601361
Od: 2020-01-15